Πρόγραμμα MED Διαγνωστικό / ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ DENTAL CARE / EYE CARE / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - www.genop.gr

Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022

Ο ΔΕΔΔΗΕ προχωρά σε αναβάθμιση πέντε υποσταθμών για ενίσχυση της διείσδυσης ΑΠΕ


Χάρης Αποσπόρης - energypress.gr

Διαγωνισμό για την αναβάθμιση πέντε υποσταθμών προκήρυξε ο ΔΕΔΔΗΕ με στόχο την αύξηση διείσδυσης ΑΠΕ.

Συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός αφορά τα εξής έργα:

Αντικατάσταση των δύο Μ/Σ 150/20KV, 25MVA του Υ/Σ Φλώρινας με νέους 50MVA και προσθήκη πυλών ΜΤ

Επέκταση του ΚΥΤ Μελίτης με 2ο Μ/Σ 150/20kV, 50MVA

Επέκταση του Υ/Σ Σκύδρας με 3ο Μ/Σ 150/20kV, 50MVA

Επέκταση του Υ/Σ Σπερχειάδας με 2 ο Μ/Σ 150/20kV, 50MVA

Αντικατάσταση των δύο Μ/Σ 150/20KV, 25MVA του Υ/Σ Εορδαίας (Πτολεμαϊδα ΙΙ) με νέους 50MVA και προσθήκη πυλών ΜΤ.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δεκαεπτά εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων τριάντα δύο Ευρώ (17.935.732,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τριάντα τέσσερις (34) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Αρχειοθήκη ιστολογίου