Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022

Νέα συστήματα διαχείρισης ενέργειας σε σταθμούς της ΔΕΗ

 

Γιάννα Παπαδημητρίου

Στην ανάπτυξη και εφαρμοηγή Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας (ΣΔΕ) σε μια σειρά ατμοηλεκτρικούς σταθούς (ΑΗΣ), συγκροτημάτων υδροηλεκτρικών σταθμών (ΥΗΣ) και ενός τοπικού σταθμού παραγωγής (ΤΣΠ) θα προχωρήσει η ΔΕΗ, προκειμένου αυτά να πιστοποιηθούν κατά ISO 50001:2018.

Πρόκειται για τις εξής εγκαταστάσεις:

-Συγκρότημα Αράχθου (ΥΗΣ Πουρναρίου Ι και ΙΙ)

-Συγκρότημα Αράχθου (ΥΗΣ Πηγών Αώου) 

-Συγκρότημα Νέστου (ΥΗΣ Θησαυρού και Πλατανόβρυσης) 

-Συγκρότημα Αλιάκμονα (ΥΗΣ Πολυφύτου, Σφηκιάς, Ασωμάτων και Ιλαρίωνα) 

-Συγκρότημα Αλιάκμονα (ΥΗΣ Άγρα και Εδεσσαίου)  

-ΑΗΣ Κομοτηνής 

-ΑΗΣ Μεγαλόπολης V 

-ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 

-ΑΗΣ Αλιβερίου 

-ΤΣΠ Σκύρου 

Όπως εξηγεί η ΔΕΗ, το ISO 50001 είναι ένα διεθνές πρότυπο για την εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας, που συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας, στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στη χρήση ενέργειας, στην ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μιας επιχείρησης, στη μείωση του κόστους και την προώθηση της ορθολογικής και βιώσιμης χρήσης της ενέργειας. Σκοπός του ISO 50001, είναι η καθιέρωση και εφαρμογή των απαραίτητων συστημάτων και διαδικασιών από τις επιχειρήσεις, προκειμένου να βελτιωθεί η ενεργειακή τους επίδοση, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής απόδοσης, της χρήσης και της κατανάλωσης ενέργειας. 

Για το σκοπό αυτό, σε κάθε σταθμό θα καθοριστούν τα αντίστοιχα Όργανα Ενεργειακής Διαχείρισης. Πρόκειται για το Συμβούλιο Ενεργειακής Διαχείρισης, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την επιτελική επίβλεψη του εφαρμοζόμενου ΣΔΕ. Ομάδα στελεχών του κάθε Σταθμού θα αποτελέσει την Ομάδα Ενεργειακής Διαχείρισης (ΟΕΔ), η οποία θα αναλάβει τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων κατά το στάδιο της εφαρμογής του ΣΔΕ. Η ίδια ομάδα θα είναι εν συνεχεία υπεύθυνη για την καθημερινή λειτουργία του ΣΔΕ σε επίπεδο Σταθμού. Παράλληλα, θα καθορισθεί ο επικεφαλής της ΟΕΔ (Υπεύθυνος Ενεργειακής Διαχείρισης), ο οποίος θα έχει τη συνολική ευθύνη για την εφαρμογή του ΣΔΕ. 

Η σχετική εκπαίδευση των εμπλεκομένων στο ISO 50001:2018 στελεχών της ΔΕΗ στους σταθμούς αυτούς θα υποστηριχθεί και με το Εγχειρίδιο Ενεργειακής Διαχείρισης (ΕΕΔ), το οποίο θα αναπτύξει η ΔΕΗ.

Ο σχεδιασμός της ΔΕΗ προβλέπει ότι η όλη διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί πριν τα τέλη του 2023, με τους εν λόγω σταθμούς να λαμβάνουν την πιστοποίηση ISO 50001:2018, ανταποκρινόμενοι στα σχετικά πρότυπα. 

 energypress.gr

Αρχειοθήκη ιστολογίου