Πρόγραμμα MED Διαγνωστικό / ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ DENTAL CARE / EYE CARE / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - www.genop.gr

Πέμπτη 6 Απριλίου 2023

ΔΕΗ: Στο 2,39% το ποσοστό ιδίων μετοχών

 

ΔΕΗ: Στο 2,39% το ποσοστό ιδίων μετοχών

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία (η «ΔΕΗ»), ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς μέχρι και 36.344.000 μετοχών εκδόσεώς της (οι «Ίδιες Μετοχές»), κατά το χρονικό διάστημα από 30.03.2023 μέχρι και 05.04.2023, αγόρασε μέσω συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών συνολικά 206.289 Ίδιες Μετοχές.

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η ΔΕΗ κατέχει συνολικά 9.161.872 μετοχές εκδόσεώς της, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,3984 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.

Αρχειοθήκη ιστολογίου