Τετάρτη 17 Μαΐου 2023

Τη διεύθυνση προσλήψεων-εκπαίδευσης της ΔΕΗ επαναπιστοποίησε η TÜV HELLAS

 

Τη διεύθυνση προσλήψεων-εκπαίδευσης της ΔΕΗ επαναπιστοποίησε η TÜV HELLAS

Τη νέα δομή της Διεύθυνσης Προσλήψεων και Εκπαίδευσης της ΔΕΗ επαναπιστοποίησε η TÜV HELLAS (TÜV NORD), διατηρώντας την πολυετή συνεργασία μεταξύ των δύο εταιρειών.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο φορέας πιστοποίησης TÜV HELLAS (TÜV NORD) επαναπιστοποίησε τη Διεύθυνση Προσλήψεων & Εκπαίδευσης της ΔEΗ σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015- Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και ISO 27001:2013- Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.

Σημειώνεται ότι η TÜV HELLAS (TÜV NORD) έχει πιστοποιήσει μια σειρά από διαδικασίες αλλά και εγκαταστάσεις της ΔEΗ σε προγενέστερο χρόνο ενώ, το Δεκέμβριο του 2021 είχε προχωρήσει στην επιθεώρηση και πιστοποίηση του Κλάδου Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Προσλήψεων, Ανάπτυξης & Εκπαίδευσης της ΔEΗ σηματοδοτώντας τη διατήρηση της εμπιστοσύνης και πολυετούς συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιρειών.

Πρόκειται για μια στρατηγικής σημασίας πιστοποίηση καθώς, η νέα δομή της Διεύθυνσης Προσλήψεων και Εκπαίδευσης της ΔEΗ αλλά και ευρύτερα ο κλάδος εκπαίδευσης της ΔEΗ είναι κρίσιμη στον Οργανωτικό μετασχηματισμό της εταιρείας, καθώς αυτή διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της.
Την απονομή των σχετικών πιστοποιητικών πραγματοποίησαν από την πλευρά του Φορέα σε ειδική εκδήλωση οι κ.κ. Βασιλική Καλαμποκίδου, Διευθύντρια Πιστοποίησης Συστημάτων και Κονδυλία Κοντογιάννη, Διευθύντρια Εκπαίδευσης και Επικοινωνίας.

Η κ. Βασιλική Καλαμποκίδου, Διευθύντρια Πιστοποίησης Συστημάτων της TÜV HELLAS (TÜV NORD) δήλωσε ότι:

«Η σταθερή συνεργασία του φορέα μας με τη ΔEΗ, αλλά και η επέκτασή της σε νέα πεδία, επιβεβαιώνει τη βαρύτητα που δίνει η εταιρεία στην ποιότητα και τον εκσυγχρονισμό, στην ευθυγράμμιση με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιομηχανία, την Πράσινη Συμφωνία (Green Deal) και τη Δίκαιη Μετάβαση. Είμαστε περήφανοι για τη διαχρονική εμπιστοσύνη που δείχνει η ΔEΗ στις υπηρεσίες επιθεώρησης και πιστοποίησης της TÜV HELLAS (TÜV NORD) – και θα σταθούμε αρωγοί στα άλματα ανάπτυξης που σχεδιάζει.».

Η κ. Αναστασία Ξυδού, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Προσλήψεων & Εκπαίδευσης της ΔEΗ, τόνισε ότι:

Ο Κλάδος Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Προσλήψεων & Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης, αναβάθμισης και ενδυνάμωσης των υπηρεσιών του επαναπιστοποιήθηκε από τον ανεξάρτητο Φορέα επιθεώρησης και πιστοποίησης, TÜV HELLAS (TÜV NORD) κατά ISO 9001:2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS και ISO 27001:2013 INFORMATION TECHNOLOGY -SECURITY TECHNIQUES- INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEMS εφαρμόζοντας πλήρως τυποποιημένες διαδικασίες, οι οποίες είναι ελεγμένες από τον Εθνικό Οργανισμό Διαπίστευσης – ΕΣΥΔ, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο Διαπίστευσης φορέων πιστοποίησης προσώπων ΕΛΟΤ EN ISO. Στο ήδη υπάρχoν σύστημα προστέθηκε και η νέα δομή του Kλάδου Eκπαίδευσης, η σχολή της Αθήνας στο Παγκράτι.

Αρχειοθήκη ιστολογίου