Δευτέρα 8 Μαΐου 2023

Ενεργειακή ασφάλεια: Θερινός συναγερμός για Δωδεκάνησα, νησιά Β. Αιγαίου και Σαντορίνη – Γεννήτριες από τη ΔΕΗ για την αποφυγή μπλακ άουτ

energypress.gr

Ενεργειακή ασφάλεια: Θερινός συναγερμός για Δωδεκάνησα, νησιά Β. Αιγαίου και Σαντορίνη – Γεννήτριες από τη ΔΕΗ για την αποφυγή μπλακ άουτ

Συναγερμός για την ενεργειακή ασφάλεια των μη διασυνδεδεμένων νησιών της χώρας έχει σημάνει στις αρμόδιες αρχές. 

Η αυξημένη τουριστική κίνηση που αναμένεται το καλοκαίρι σε συνδυασμό με την περιορισμένη δυνατότητα των υφιστάμενων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής να καλύψουν τις πρόσθετες ενεργειακές ανάγκες ωθούν τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, τον ΔΕΔΔΗΕ και τη ΔΕΗ να προχωρήσουν στην λήψη έκτακτων μέτρων. 

Και αυτά δεν είναι άλλα από την μίσθωση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο διακοπών ηλεκτροδότησης την περίοδο του Ιουλίου και του Αυγούστου, όπου τα συγκεκριμένα νησιά θα βουλιάζουν από τον τουρισμό. 

Έτσι η ΡΑΕ αποφάσισε να εγκρίνει για τη ΔΕΗ τη μίσθωση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών σε Σάμο, Χίο, Θήρα, Ρόδο, Λέσβο και Μεγίστη (Καστελόριζο). 

Στο σκεπτικό των αποφάσεων της ΡΑΕ αναφέρεται: «Η ασφάλεια εφοδιασμού των μη διασυνδεδεμένων νησιών αποτελεί εθνική προτεραιότητα και κατά τούτο επιβάλλεται η λήψη κατάλληλων μέτρων για την αποφυγή κινδύνων που ανάγονται στην τροφοδοσία τους με ηλεκτρική ενέργεια. H εξεύρεση λύσεων σχετικά με την επάρκεια του δυναμικού ηλεκτροπαραγωγής των ηλεκτρικών συστημάτων των ΜΔΝ, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών (π.χ. σε περίπτωση βλαβών των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής), αντιμετωπίζεται μέσω εξαιρετικών διατάξεων του νομοθετικού πλαισίου και θα πρέπει να γίνεται με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας στην Επικράτεια, δεδομένου ότι το κόστος του δυναμικού παραγωγής για έκτακτες ανάγκες προστίθεται στο συνολικό κόστος παραγωγής των ΜΔΝ και μετακυλίεται μέσω των επιβαρύνσεων ΥΚΩ στους καταναλωτές». 

Αναλυτικά ανά νησί αποφασίστηκε για από την 1η Ιουλίου μέχρι και τις 31 Αυγούστου η μίσθωση από τη ΔΕΗ ηλεκτροπαραγωγών ζευγών: 

1.     Σάμος ΗΖ ισχύος 12 MW

Ο αρμόδιος Διαχειριστής (εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) υπέβαλε στη ΡΑΕ εισήγηση σχετικά με το εκτιμώμενο έλλειμα ισχύος για το θέρος 2023, το οποίο διαμορφώνεται στα 11,4 MW και προτείνεται να καλυφθεί με μίσθωση ισχύος της τάξης των 12 MW.

2.     Χίος ΗΖ ισχύος 25 MW

O αρμόδιος Διαχειριστής (εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) υπέβαλε στη ΡΑΕ εισήγηση σχετικά με το εκτιμώμενο έλλειμα ισχύος για το θέρος 2023, το οποίο διαμορφώνεται στα 24,5 MW και προτείνεται να καλυφθεί με μίσθωση ισχύος της τάξης των 25 MW. 

3.     Θήρα HZ ισχύος 20 MW

O αρμόδιος Διαχειριστής (εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) υπέβαλε  στη ΡΑΕ εισήγηση σχετικά με το εκτιμώμενο έλλειμα ισχύος για το θέρος 2023, το οποίο διαμορφώνεται στα 20 MW και προτείνεται να καλυφθεί με μίσθωση ισχύος της τάξης των 20 MW. 

4.     Ρόδος HZ ισχύος 18 MW

O αρμόδιος Διαχειριστής (εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) υπέβαλε  στη ΡΑΕ εισήγηση σχετικά με το εκτιμώμενο έλλειμα ισχύος στο ΗΣ Ρόδου για το θέρος 2023, το οποίο διαμορφώνεται στα 17,51 MW και προτείνεται να καλυφθεί με αγορά ή μακροχρόνια μίσθωση νέων αεριοστροβιλικών μονάδων των οποίων η διαθέσιμη ισχύς συνολικά, τηρώντας τους περιβαλλοντικούς όρους, θα είναι της τάξης των 18 MW. Εναλλακτικά, καθώς τα χρονικά περιθώρια για την ολοκλήρωση μίας τέτοιας δράσης είναι οριακά, το έλλειμμα να καλυφθεί με μίσθωση Η/Ζ ισχύος της τάξης των 18MW.

5.     Λέσβος HZ ισχύος 14 MW

O αρμόδιος Διαχειριστής (εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) υπέβαλε (υπ’ αριθ. 8 σχετικό) στη ΡΑΕ εισήγηση σχετικά με το εκτιμώμενο έλλειμα ισχύος για το θέρος 2023, το οποίο διαμορφώνεται στα 13,7 MW και προτείνεται να καλυφθεί με μίσθωση ισχύος της τάξης των 14 MW. 

6.     Μεγίστη HZ ισχύος 0,15 MW

Ο αρμόδιος Διαχειριστής (εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) υπέβαλε στη ΡΑΕ εισήγηση σχετικά με το εκτιμώμενο έλλειμα ισχύος για το θέρος 2023, το οποίο διαμορφώνεται στα 0,13 MW και προτείνεται να καλυφθεί με μίσθωση ισχύος της τάξης των 0,15 MW. 

Αρχειοθήκη ιστολογίου