Πέμπτη 18 Μαΐου 2023

Νέες αλλαγές στην υπουργική απόφαση για τα προσόντα και το μητρώο των ενεργειακών ελεγκτών


Νέες αλλαγές στην υπουργική απόφαση για τα προσόντα και το μητρώο των ενεργειακών ελεγκτών

Σε νέα τροποποίηση της υπουργικής απόφασης που αφορά τα συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης ενεργειακών ελεγκτών, το Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και το Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων προχώρησε το ΥΠΕΝ.

Με τις νέες αλλαγές, συμπληρώνονται, βελτιώνονται και αποσαφηνίζονται ζητήματα που περιλάμβαναν οι προηγούμενες σχετικές αποφάσεις του 2018 και του 2019, κατόπιν σχετικών εισηγήσεων της Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας, της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας και της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ, οι οποίες κατατέθηκαν μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου.

Με την υπουργική απόφαση, καθορίζεται το καθεστώς επαγγελματικών προσόντων των Ενεργειακών Ελεγκτών, το περιεχόμενο του Μητρώου Ενεργειακών Ελεγκτών και της διαδικασίας εγγραφής σε αυτό, η διαδικασία τήρησης του Μητρώου Ενεργειακών Ελεγκτών και του ελέγχου των Ενεργειακών Ελεγκτών, οι προδιαγραφές του ενεργειακού ελέγχου, το περιεχόμενο των εκθέσεων αποτελεσμάτων ενεργειακών ελέγχων, το περιεχόμενο του Αρχείου Ενεργειακών Ελέγχων, της διαδικασίας υποβολής των εκθέσεων αποτελεσμάτων των ενεργειακών ελέγχων στο Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων, και θέματα σχετικά με την αξιολόγηση των εκθέσεων αποτελεσμάτων των ενεργειακών ελέγχων, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω. 

Δείτε αναλυτικά τη νέα υπουργική απόφαση εδώ.

Αρχειοθήκη ιστολογίου