Δευτέρα 15 Μαΐου 2023

ΑΔΜΗΕ: Ηλέκτριση των γραμμών μεταφοράς Μεγαλόπολη - Κόρινθος

 

ΑΔΜΗΕ: Ηλέκτριση των γραμμών μεταφοράς Μεγαλόπολη - Κόρινθος

Στην ηλέκτριση των γραμμών μεταφοράς 400 kV ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ και 150kV ΣΥΣΤΗΜΑ (ΜΚ) - Υ/Σ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, προχωράει ο ΑΔΜΗΕ.

Όπως ανακοίνωσε ο Διαχειριστής, οι Γραμμές Μεταφοράς 400 kV  ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ και 150 kV ΣΥΣΤΗΜΑ (ΜΚ) - Υ/Σ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής τους και τις τελευταίες δοκιμαστικές λειτουργίες τους, θα πρέπει να θεωρούνται ΥΠΟ ΤΑΣΗ από τις 15/5/2023.

Α.  ΓΜ 400 kV  ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΜΚΟ 1, ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – ΜΚΟ 260, ΚΥΤ ΚΟΡΙΝΘΟΥ), σύμφωνα με τα ακόλουθα :

Η συγκεκριμένη ΓΜ έχει μήκος 94.549,38 km (260 πύργοι) και αρχίζει από το ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (πύργος ΜΚΟ 1) και καταλήγει στο ΚΥΤ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (πύργος ΜΚΟ 260).

Η παραπάνω ΓΜ οδεύει από τις παρακάτω περιοχές :

1.    Δήμος Μεγαλόπολης και Δήμος Τρίπολης, Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας
2.    Δήμος Άργους – Μυκηνών, Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας
3.    Δήμος Νεμέας και Δήμος Κορινθίων, Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας

Β.  ΓΜ 150 kV ΣΥΣΤΗΜΑ (ΜΚ) - Υ/Σ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ - (ΜΚ 26Ν - ΜΚ 26/2), σύμφωνα με τα ακόλουθα :

Η συγκεκριμένη ΓΜ έχει μήκος 180 m (3 πύργοι) και αρχίζει από τον πύργο ΜΚ 26Ν της ΓΜ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ και καταλήγει στο Υ/Σ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (πύργος ΜΚ 26/2).

Η παραπάνω ΓΜ οδεύει από τον Δήμο Μεγαλόπολης, Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας.

Παρακαλούνται οι κάτοικοι των ανωτέρω περιοχών που γειτονεύουν με τις αναφερόμενες Γραμμές Μεταφοράς, να ειδοποιούν αμέσως για κάθε παρατηρούμενη ανωμαλία ή βλάβη την Αστυνομική ή άλλη αρχή του τόπου ή τα γραφεία του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ / Περιφερειακός Τομέας Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, τηλ. 2631 401551. 

Προσφέρουν έτσι πολύτιμες υπηρεσίες για την πρόληψη των ατυχημάτων και συμβάλλουν στην προσπάθεια του ΑΔΜΗΕ για τον περιορισμό των ανωμαλιών και διακοπών του ρεύματος.

Αρχειοθήκη ιστολογίου