Τρίτη 16 Μαΐου 2023

Ανησυχούν οι παραγωγοί ομαδοποιημένων «μικρών» φωτοβολταϊκών για τη «φόρμουλα» των έκτακτων περικοπών

energypress.gr

Ανησυχούν οι παραγωγοί ομαδοποιημένων «μικρών» φωτοβολταϊκών για τη «φόρμουλα» των έκτακτων περικοπών – Σε διαβούλευση σύντομα από τον ΑΔΜΗΕ οι ελάχιστες προδιαγραφές

Τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμόζονται στα ομαδοποιημένα «μικρά» φωτοβολταϊκά οι έκτακτες περικοπές, όπως και στη συνέχεια οι δυναμικοί περιορισμοί έγχυσης, πρόκειται να θέσει σε διαβούλευση ο ΑΔΜΗΕ το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. 

Πιο συγκεκριμένα, η πρόταση του ΑΔΜΗΕ θα προβλέπει τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρούν οι ομάδες «μικρών» φωτοβολταϊκών (οι οποίες συνδέονται απευθείας στο ΕΣΜΗΕ μέσω αυτοχρηματοδοτούμενου υποσταθμού), ώστε να περιορίζουν την παραγωγή τους μετά από εντολή του Διαχειριστή, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

Το «αγκάθι» ωστόσο που έχει προκύψει, και το οποίο ανησυχεί τους ιδιοκτήτες ανάλογων έργων, είναι πως φαίνεται ότι ο Διαχειριστής θα προτείνει οι εντολές να δίνονται σε επίπεδο υποσταθμού των ομαδοποιημένων μονάδων, ώστε να είναι υπ΄ ευθύνη των παραγωγών με ποιον τρόπο θα περιορίζεται η παραγωγή των επιμέρους «μικρών» φωτοβολταϊκών, ώστε να εκτελεστεί η εντολή συνολικά από την ομάδα. Αντίθετα, οι παραγωγοί υποστηρίζουν ότι οι εντολές θα πρέπει να είναι εξαρχής κατανεμημένες από τον Διαχειριστή ανά γραμμή σύνδεσης των επιμέρους έργων της ίδιας ομάδας, και όχι να δίνονται «οριζόντια» στον controller του υποσταθμού.  

Όπως υποστηρίζουν, ο λόγος είναι πως έτσι κι αλλιώς η λειτουργία των ομαδοποιημένων έργων γίνεται ανά γραμμή σύνδεσης, και με βάση τον αντίστοιχο controller.  Επομένως, ο Διαχειριστής έχει ανά πάσα στιγμή εικόνα σε επίπεδο γραμμής για την παραγωγή μίας ομάδας έργων, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να κατανείμει κατάλληλα τον περιορισμό παραγωγής, με αυτοματοποιημένο τρόπο και βάσει real-time δεδομένων.  

Εξάλλου, είναι πιθανό κάθε γραμμή σύνδεσης σε μία ομάδα «μικρών» φωτοβολταϊκών να εκπροσωπείται από άλλο ΦοΣΕ, ο οποίος ενδεχομένως να διαχειρίζεται με διαφορετικό τρόπο την παραγωγή των αντίστοιχων μονάδων στις χονδρεμπορικές αγορές. Επομένως, τη στιγμή που για παράδειγμα οι σταθμοί μιας γραμμής σύνδεσης θα προσφέρουν καθοδική υπηρεσία στην αγορά Εξισορρόπησης, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα φωτοβολταϊκά της ίδιας ομάδας, μία «οριζόντια» εντολή για περικοπή από τον ΑΔΜΗΕ (σε επίπεδο υποσταθμού), δεν θα επηρέαζε όλα τα έργα με τον ίδιο τρόπο. 

Το ίδιο θα συνέβαινε και στην περίπτωση που μία γραμμή σύνδεσης δεν περικόψει την παραγωγή της, στον βαθμό που της αναλογεί, για να εκτελεστεί η εντολή του ΑΔΜΗΕ συνολικά από την ομάδα. Έτσι, π.χ. αν ο Διαχειριστής δώσει σε επίπεδο υποσταθμού εντολή για 50% περικοπή, και 1 από τις 5 γραμμές σύνδεσης δεν περιορίσει καθόλου την παραγωγή της, τότε ο ΑΔΜΗΕ θα ζητήσει να εφαρμοσθεί ακόμη μεγαλύτερο «ψαλίδι» από τη συγκεκριμένη ομάδα έργων. «Ψαλίδι» που θα υλοποιήσουν οι υπόλοιπες 4 γραμμές σύνδεσης, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο από 50% την παραγωγή τους (και τα έσοδά τους), τη στιγμή που άλλα φωτοβολταϊκά της ίδιας ομάδας θα συνεχίζουν να λειτουργούν απρόσκοπτα. 

Αρχειοθήκη ιστολογίου