Τρεις νέες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής έρχονται να αλλάξουν το τοπίο της ενεργειακής αγοράς μέσα στο 2024. Οι δύο εξ αυτών και συγκεκριμένα η νέα μονάδα με καύσιμο φυσικό αέριο της Mytilineos, καθώς και η πλέον σύγχρονη λιγνιτική μονάδα της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα, βρίσκονται ήδη σε λειτουργία ενώ η τρίτη, της «Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής», αναμένεται να μπει στην «πρίζα» μέχρι τα μέσα της χρονιάς.

Πρόκειται για επενδύσεις συνολικού ύψους άνω των 2,1 δισ. ευρώ, που η καθεμιά θα συμβάλει με τον τρόπο της στον εκσυγχρονισμό της παραγωγής ρεύματος, αλλά και στην -κατά το δυνατόν- συγκράτηση της τιμής του.

Η νέα «άφιξη»

O Αεριοστροβιλικός Σταθμός Συνδυασμένου Κύκλου μικτής ισχύος 876,6MW της «Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής» αποτελεί μια μεγάλη κοινή επένδυση, ύψους 375 εκατ. ευρώ, από τους Ομίλους Motor Oil και ΓΕΚ Τέρνα και με βάση το χρονοδιάγραμμα θα είναι ο δεύτερος μετά της Mytilineos στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας, που θα συνδεθεί στο δίκτυο.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η πρόοδος των εργασιών βρίσκεται στο 90%, με την εμπορική λειτουργία να πραγματοποιείται εντός του 2024. Η είσοδος στο σύστημα του νέου υπερσύγχρονου σταθμού στην Κομοτηνή θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς έρχεται την κατάλληλη στιγμή, ώστε να καλύψει τις ανάγκες για ηλεκτρική ενέργεια στη χώρα, μετά τη σταδιακή απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων.

Η νέα μονάδα και ο υποσταθμός 400 kV αναπτύσσονται στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 101.561,56 τ.μ., εκ των 45.450 τ.μ. καταλαμβάνουν οι εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής (στεγασμένες υπαίθριες και εσωτερική οδοποιία), 16.850 τ.μ. ο υποσταθμός, 1.660 τ.μ. τα κτίρια υποστήριξης (Διοικητήριο, αποθήκες, συνεργεία και φυλάκιο εισόδου), 240 τ.μ. οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και 600 τ.μ. οι εγκαταστάσεις του βανοστασίου εισόδου του αγωγού φυσικού αερίου.

«Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής»

«Καρδιά» της νέας μονάδας αποτελεί ο αεριοστρόβιλος της Siemens HL- class gas turbine, SGT5-9000HL. Η τεχνολογία αυτή προβλέπεται ότι θα μειώσει τις εκπομπές CO2 έως και 3,7 εκατομμύρια τόνους ετησίως, σε σύγκριση με έναν σταθμό παραγωγής ενέργειας από άνθρακα, με τα επίπεδα απόδοσης να φτάνουν ακόμη και άνω του 64%.

Πέραν αυτού περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

-Μία Γεννήτρια (Generator) Siemens SGen-3000W παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ονομαστικής φαινομένης ισχύος 715MVA/18.5Kv

-Έναν Κάθετης Διάταξης Εναλλάκτη ανάκτησης θερμότητας καυσαερίων με αναθέρμανση στην έξοδο καυσαερίων του αεριοστροβίλου και παραγωγή ατμού 3 βαθμίδων πιέσεως

-Έναν Ατμοστρόβιλο Siemens SST-5000 ισχύος περίπου 289 MW, 3 βαθμίδων πιέσεως

-Μία Γεννήτρια (Generator) Siemens SGen5-1200A παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ονομαστικής φαινομένης ισχύος 350MVA/20kV

-Σύστημα διαχείρισης ατμοηλεκτρικού κύκλου (θα περιλαμβάνει κλειστό αερόψυκτο σύστημα ψύξεως, δίκτυο διαχείρισης/ανάκτησης συμπυκνωμάτων, σύστημα διαύγασης τροφοδοτικού νερού, σύστημα επεξεργασίας νερού, σύστημα ατμού βαθμίδων)

-Σύστημα αερόψυκτου συμπυκνωτή (ACC), κ.ά.

Η «ναυαρχίδα» της Mytilineos

Παράλληλα, από πέρυσι έχει τεθεί σε λειτουργία η νέα ηλεκτροπαραγωγική μονάδα της Mytilineos, ισχύος 826 MW στο συγκρότημα του Αγίου Νικολάου Βοιωτίας. Με την προσθήκη της συγκεκριμένης «ναυαρχίδας» η Mytilineos διαθέτει πάνω από 2 GW σε μονάδες φυσικού αερίου από τους 4 σταθμούς που έχει σε λειτουργία.

Η νέα μονάδα της Mytilineos

Η νέα μονάδα είναι σήμερα η μεγαλύτερη, αποδοτικότερη και πλέον σύγχρονη στην Ελλάδα και ένας από τους μεγαλύτερους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής στην Ευρώπη. Ο αεριοστρόβιλος 9HA.02 της General Electric (GE), είναι ο πρώτος τύπου «H» που εγκαταστάθηκε στη χώρα μας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ενεργειακή ασφάλεια.

Με θερμική απόδοση 63% χρειάζεται για τη λειτουργία της λιγότερο φυσικό αέριο από τις υπόλοιπες μονάδες του συστήματος που έχουν απόδοση κοντά στο 50%. Έτσι, ήδη αντικαθιστά παλαιότερες μονάδες φυσικού αερίου καθώς παράγει ενέργεια με λιγότερο καύσιμο.

Η Πτολεμαΐδα V

Στο ενεργειακό δυναμικό της χώρας προστέθηκε και η «Πτολεμαΐδα V», η πλέον σύγχρονη λιγνιτική μονάδα της χώρας -και από τις πιο σύγχρονες διεθνώς- η οποία πέρασε και τυπικά υπό την ευθύνη της ΔΕΗ λίγο πριν την εκπνοή του 2023. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ενεργειακή επένδυση της δεκαετίας, ύψους 1,5 δισ. ευρώ, η οποία υλοποιήθηκε από την ΤΕΡΝΑ.

«Πτολεμαΐδα V»

Η «Πτολεμαΐδα V» είναι εγκατεστημένη στη Βόρειο-Δυτική Ελλάδα, εντός του παλαιού, εξαντλημένου ορυχείου «Koμάνου», σε απόσταση περίπου 4χλμ από τον υφιστάμενο ΑΗΣ Πτολεμαΐδας και 8 χλμ από την πόλη της Πτολεμαΐδας. Η Μονάδα V του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, με καύσιμο κονιοποιημένο λιγνίτη, έχει δυνατότητα παραγωγής μικτής ηλεκτρικής ισχύος 660 MWel και παροχής θερμικής ισχύος 140 MWth για τηλεθέρμανση (για την Πτολεμαΐδα).

Η νέα μονάδα, που ενσωματώνει όλες τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις όσον αφορά το σκέλος του περιορισμού των ρύπων, μπορεί να έχει ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 4.620 GWh, και ήδη έχει χρησιμοποιηθεί σε ορισμένες κρίσιμες φάσεις, συμβάλλοντας στην παραγωγή ενέργειας και στην ευστάθεια του συστήματος.