Πρόγραμμα MED Διαγνωστικό / ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ DENTAL CARE / EYE CARE / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - www.genop.gr

Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2024

ΔΕΗ: Βράβευση των μαθητών και φοιτητών, παιδιών και εργαζομένων και συνταξιούχων της Επιχείρησης που διακρίθηκαν στις σπουδές τους

 

Βράβευση των μαθητών και φοιτητών, παιδιών και εργαζομένων και συνταξιούχων της Επιχείρησης που διακρίθηκαν στις σπουδές τους κατά το σχολικό και ακαδημαικό έτος 2022 – 2023.

Οι ηθικοί έπαινοι απονέμονται στα παιδιά των εργαζομένων και συνταξιούχων που αποκτούν με γενικό βαθμό ΑΡΙΣΤΑ έναν από τους παρακάτω τίτλους σπουδών:

– Απολυτήριο Γυμνασίου

– Απολυτήριου Λυκείου (οποιουδήποτε τύπου)

– Πτυχίο Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

– Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό τίτλο σπουδών

Οι ενδιαφερόμενοι μισθωτοί ή συνταξιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2024 αίτηση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, συνοδεύομενη από το κατάλληλο αποδεικτικό σπουδών.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:

– Αντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου σπουδών για τους αριστούχους της Δημόσιας Εκπαίδευσης.

– Αντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου σπουδών με την θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τους αριστούχους της Ιδιωτικής εκπαίδευσης.

– Αντίγραφο του πρωτότυπου πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της χώρας.

– Σε περίπτωση φοίτησης του εξωτερικού επίσημη μετάφραση του ανωτέρω τίτλου σπουδών.

Η αίτηση υποβάλλεται από τους μισθωτούς στα Κλιμάκια που υπηρετούν και από τους συνταξιούχους είτε απευθείας στο ΔΠΕΚΠ/Κλάδο Εκπαίδευσης (Αλωπεκής 4, Κολωνάκι, ΤΚ 10675) με επίδοση ή συστημένη επιστολή, είτε σε οποιοδήποτε Υπηρεσιακό Κλιμάκιο της ΔΕΗ Α.Ε.

Σημειώνεται ότι τα Υπηρεσιακά Κλιμάκια των μισθωτών θα πρέπει να μας αποστείλουν τα στοιχεία σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα και να προωθήσουν τις αιτήσειςστην Διεύθυνση μας το αργότερο μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2024. Σας γνωρίζουμε ότι οι αιτήσεις οι οποίες  θα αποστέλλονται στη ΔΠΕΚΠ μετά το πέρας της 29ης Φεβρουαρίου θα διεκπεραιώνονται με τη διαδικασία του επόμενου έτους.

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο (link) για να συμπληρώσετε την αίτηση.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 2022-2023

Αρχειοθήκη ιστολογίου