Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2024

Η ΔΕΗ ζητά συμμετοχή της αποθήκευσης στις αγορές ανά χαρτοφυλάκιο και όχι ανά μονάδα - Τι απαντά ο ΑΔΜΗΕ

 

Η ΔΕΗ ζητά συμμετοχή της αποθήκευσης στις αγορές ανά χαρτοφυλάκιο και όχι ανά μονάδα

Το δικό της στίγμα για το που πρέπει να κινηθεί η αποθήκευση ενέργειας στην αγορά εξισορρόπησης έδωσε η ΔΕΗ με τοποθέτησή της στη σχετική διαβούλευση του ΑΔΜΗΕ.

Όπως επισημαίνει η επιχείρηση, θα ήταν προτιμότερο να διερευνηθεί η δυνατότητα για συμμετοχή στις ενεργειακές αγορές ανά χαρτοφυλάκιο και όχι ανά μονάδα. Συγκεκριμένα για την εξισορρόπηση, θα μπορούσε να ακολουθηθεί το μοντέλο ώριμων ευρωπαϊκών αγορών με αυτοκατανομή.

Η ΔΕΗ εκτιμά ότι αυτή είναι η πιο ώριμη και οικονομικά αποδοτική επιλογή καθώς:

α) μεγιστοποιεί την ευελιξία χρήσης πόρων εξισορρόπησης ανά χαρτοφυλάκιο

β) επιτρέπει τη διαμόρφωση βέλτιστων προσφορών λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα όλων των αγορών και το κόστος του μείγματος παραγωγής

γ) επιτρέπει τη μείωση αναγκών για εξισορρόπηση εσωτερικεύοντας (δηλαδή αναλαμβάνοντας) μέρος του κόστους στους συμμετέχοντες

δ) επιτρέπει τη βέλτιστη διαχείριση συνόλου τεχνολογιών με ομοιογενή και συντονισμένο τρόπο για συμμετέχοντες με μεγάλο και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο

ε) διακριτή αγορά ενέργειας και εφεδρειών που παρέχεται μόνο μέσω μη κεντρικού μοντέλου κατανομής, οδηγεί σε ορθότερα οικονομικά σήμερα αναφορικά με την τιμή της ενέργειας και της ισχύος, παρέχοντας μεγαλύτερη προβλεψιμότητα των εσόδων από την αγορά εξισορρόπησης σε υποψήφιους επενδυτές σε νέες τεχνολογίες.

Αντίστοιχη λογική θεωρεί η ΔΕΗ ότι πρέπει να εφαρμοστεί στην κατηγοριοποίηση των σταθμών αποθήκευσης.

Ταυτόχρονα, ζητά να συμπεριληφθούν στην κεντρική κατανομή και οι υδραντλητικοί σταθμοί, καθώς αποτελούν μονάδες αποθήκευσης.

Τι απαντά ο ΑΔΜΗΕ

Απαντώντας στο σχόλιο της ΔΕΗ, ο ΑΔΜΗΕ υπογραμμίζει ότι η κατηγοριοποίηση των σταθμών αποθήκευσης είναι αναγκαία για τους εξής λόγους:

• Η διάκριση σε σταθμούς που δύνανται ή όχι να συμμετέχουν σε χαρτοφυλάκια βάσει ισχύος (ισχύς μικρότερη και μεγαλύτερη από 40MW) απαιτείται λόγω του μοντέλου κεντρικής κατανομής που εφαρμόζεται στην Ελλάδα. Επιπλέον, προκειμένου οι σταθμοί αποθήκευσης να παρέχουν υπηρεσίες αποσυμφόρησης θα πρέπει να είναι γνωστή η τοποθεσία στην οποία εγχέεται/απορροφάται ενέργεια, κάτι που καθίσταται δύσκολο με τη δημιουργία χαρτοφυλακίων σταθμών που είναι εγκατεστημένοι σε διαφορετικές τοποθεσίες.

• Η διάκριση μεταξύ χαρτοφυλακίων ελεγχόμενης και μη ελεγχόμενης παραγωγής απαιτείται λόγω της ανάγκης υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς για τα χαρτοφυλάκια μη ελεγχόμενης παραγωγής.

Τέλος, σημειώνει ότι βάσει του κείμενου θεσμικού πλαισίου είναι δυνατό να προκύψουν και άλλες ανάγκες κατηγοριοποίησης.

Αρχειοθήκη ιστολογίου