Πρόγραμμα MED Διαγνωστικό / ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ DENTAL CARE / EYE CARE / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - www.genop.gr

Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2024

«Μύλος» και πάλι τα τιμολόγια παρά τη χρωματική σήμανση – Να ελέγξει τη... δημιουργική ασάφεια των προμηθευτών επιχειρεί η ΡΑΑΕΥ

 

«Μύλος» και πάλι τα τιμολόγια παρά τη χρωματική σήμανση – Να σταματήσει τη δημιουργική ασάφεια των προμηθευτών επιχειρεί η ΡΑΑΕΥ – Κριτήριο το συμφέρον του καταναλωτή λέει ο Θ. Σκυλακάκης

Τον κίνδυνο να καταστεί ανενεργή στην πράξη η νέα ομαδοποίηση των τιμολογίων ρεύματος, με βάση τη χρωματική σήμανση, διαβλέπει η ΡΑΑΕΥ. Με βάση εμπορικά προϊοντα εταιρειών οι οποίες επέλεξαν να μην ακολουθήσουν όσα ακριβώς προβλέπει το πλαίσιο για τα νέα τιμολόγια ρεύματος, η Ρυθμιστική Αρχή θέλει να προλάβει οι πρακτικές αυτές να βρουν μιμητές από τις υπόλοιπες εταιρείες, με συνέπεια η λιανική αγορά να επιστρέψει στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από τον Αύγουστο του 2021 και την εφαρμογή των έκτακτων μέτρων.

Από την άλλη, το ΥΠΕΝ θεωρεί ως πρώτο κριτήριο αξιολόγησης των εμπορικών πρακτικών των εταιρειών, το αν ρίχνουν τις τιμές και ως εκ τούτου αν ωφελείται ο καταναλωτής. «Ο κώδικας πρέπει να ερμηνεύεται προς όφελος του καταναλωτή. Αλλά και αν κριθεί ότι χρειάζονται αλλαγές στον κώδικα ή στο πλαίσιο χρωματικής σήμανσης των τιμολογίων, προκειμένου να περιληφθούν προϊόντα που δεν είχαν προβλεφθεί και τα οποία δίνουν φθηνό ρεύμα, μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτές τις αλλαγές» δηλώνει στο energypress ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θόδωρος Σκυλακάκης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως γινόταν πάντα, στην ανάγκη για διαφοροποίηση των προμηθευτών, τα εμπορικά τους τμήματα και τα τμήματα μάρκετινγκ συχνά «κινούνται στα όρια» όσων προβλέπει ακόμη και ο Κώδικας Προμήθειας. Ωστόσο, σε αυτές τις περιπτώσεις ελλοχεύει ο κίνδυνος να υπάρξουν εμπορικές στρατηγικές οι οποίες θα δυσκολεύουν την κατανόηση εκ μέρους των καταναλωτών ή και θα δημιουργούν ερωτήματα για το κατά πόσο ενισχύεται ο υγιής ανταγωνισμός στη βάση του ρυθμιστικού και κανονιστικού πλαισίου.

Θρυαλίδα των τωρινών προβληματισμών αποτελεί σίγουρα το 8μηνο σταθερό τιμολόγιο της «Φυσικό Αέριο» («Ρεύμα ΜΑΧΙ Home Fixed») για το οποίο η ΡΑΑΕΥ φαίνεται να πιστεύει, με βάση τουλάχιστον όσα ειπώθηκαν στη χθεσινή Ολομέλεια της Αρχής, ότι έχει πρόβλημα συγκρισιμότητας με τα συμβατικά (μπλε) σταθερά τιμολόγια, 12μηνης διάρκειας. Η Αρχή φαίνεται να καταλήγει πως το συγκεκριμένο προϊόν αξιοποιεί μία εξαίρεση που προβλέπεται στον Κώδικα Προμήθειας, στον οποίο ναι μεν υπάρχει η δυνατότητα για σύναψη συμβολαίων με διάρκεια μικρότερου του ενός έτους, όμως υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και όχι για την προσφορά ενός τιμολογίου σε όλους τους καταναλωτές ανεξαιρέτως.

Θωράκιση του υγιούς ανταγωνισμού

Στο ίδιο μήκος κύματος, όπως έχει ήδη γράψει το energypress, η ΡΑΑΕΥ θέλει να αποτρέψει το να παγιωθεί η τακτική από κάποιες εταιρείες στα πράσινα τιμολόγιά τους, με ανακοίνωση των εκπτώσεων συνέπειας με σημαντική καθυστέρηση από τις προβλεπόμενες διορίες, και επομένως από τους υπόλοιπους προμηθευτές. Κάτι που θα έδινε στις συγκεκριμένες εταιρείες συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των υπόλοιπων «παικτών» της λιανικής. Έτσι, δρομολογεί την κλήση τους σε ακρόαση και την επιβολή προστίμων.

Επιδίωξη της Αρχής είναι πρακτικές όπως οι παραπάνω να μην ακυρώσουν τις παρεμβάσεις της ίδιας και του Υπουργείου, ώστε να υπάρξει τόσο μία ομαδοποίηση των διαθέσιμων τιμολογίων,  όσο και των περιορισμών των προμηθευτών για το πώς «χειρίζονται» τα προϊόντα κάθε «χρώματος». Παρεμβάσεις που είχαν ως αποτέλεσμα να ξεκαθαρίσει το τοπίο στη λιανική, ώστε ένας καταναλωτής να μπορεί εύκολα να διακρίνει τις βασικές διαφοροποιήσεις των προϊόντων.

Δεν είναι τυχαίο πως σε πρόσφατο βίντεό του στο ΤΙΚ ΤΟΚ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ιδέα της «χρωματικής σήμανσης» της ΡΑΑΕΥ, σημειώνοντας ότι πριν την εφαρμογή της ήταν πρακτικό αδύνατον να συγκριθούν τα ούτε λίγο ούτε πολύ 130 διαθέσιμα τιμολόγια. Ωστόσο, με την ομαδοποίησή τους σε 3+1 «χρώματα», ενισχύθηκε η διαφάνεια στην αντιπαραβολή των τιμών τους.

Με την εποπτεία της αγοράς, οι δύο στόχοι της ΡΑΑΕΥ είναι, πρώτον, η προώθηση του υγιούς ανταγωνισμού, ο οποίος αποτελεί τη μοναδική εγγύηση για συγκράτηση των τιμών ρεύματος και δεύτερον, η προστασία του καταναλωτή από παραπλανητικές πρακτικές και ισχυρισμούς.

Επιστολή στη «Φυσικό Αέριο»

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΡΑΑΕΥ πρόκειται να αποστείλει άμεσα (ακόμη και σήμερα) επιστολή στη «Φυσικό Αέριο», καλώντας την εταιρεία σε ακρόαση, ώστε να παράσχει εξηγήσεις και τεκμηρίωση για το «Ρεύμα ΜΑΧΙ Home Fixed». Σύμφωνα με την Αρχή, η κατʼ ελάχιστον 6μηνη διάρκεια συμβολαίων περιλαμβάνεται στον Κώδικα για ειδικές περιπτώσεις (π.χ. για την βραχύβια ηλεκτροδότηση μίας φοιτητικής κατοικίας ή μίας οικοδομής) και μόνο μετά από αίτημα του καταναλωτή.

Αντίθετα, το προϊόν της «Φυσικό Αέριο» προσφέρεται για όλους τους καταναλωτές ανεξαιρέτως. Επίσης, το τιμολόγιο αναιρεί τις προβλέψεις των «χρωματικών σημάνσεων». Ενδεικτικά, χαρακτηρίζεται μεν κίτρινο, σαν να είναι κυμαινόμενο, ωστόσο περιλαμβάνει ρήτρα πρόωρης αποχώρησης.

Η απάντηση πάντως από την πλευρά της εταιρείας είναι ότι η μόνη προϋπόθεση που θέτει ο Κώδικας Προμήθειας, για συμβάσεις μικρότερες του ενός έτους, είναι η συναίνεση του καταναλωτή. Οι νέοι πελάτες του «Ρεύμα ΜΑΧΙ Home Fixed» προφανώς έχουν εκφράσει τη συναίνεσή τους, υπογράφοντας το αντίστοιχο συμβόλαιο, ενώ όπως είναι φυσικό έχει προηγηθεί η ενημέρωσή τους.

Παράλληλα, η εταιρεία είναι απολύτως ξεκάθαρη σε όλες τις προωθητικές της ενέργειες, αναφορικά με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Σε αυτό το πλαίσιο, η ταξινόμησή του στα κίτρινα προϊόντα έγινε ακριβώς για να μην υπάρχει σύγχυση με τα υπόλοιπα σταθερά συμβόλαια, τα οποία είναι όντως 12μηνης διάρκειας, και επομένως έχουν μπλε χρωματική σήμανση. Επίσης, η ρήτρα πρόωρης αποχώρησης είναι μικρότερη από τα μπλε προϊόντα, καθώς ξεκινά από τα 60 ευρώ και μειώνεται όσο αργότερα ένας πελάτης εγκαταλείψει το προϊόν.

Ερμηνεία του Κώδικα προς το συμφέρον του καταναλωτή

Αξίζει να σημειωθεί ότι το θέμα φαίνεται πως έχει δημιουργήσει δύο διαφορετικά «στρατόπεδα» τον κλάδο, με τη ΡΑΑΕΥ να έχει δεχθεί καταγγελίες για το συγκεκριμένο προϊόν από 5 προμηθευτές. Την ίδια στιγμή, άλλες εταιρείες διερευνούν το λανσάρισμα το αμέσως επόμενο διάστημα ανάλογων προϊόντων, και μάλιστα 6μηνης διάρκειας. Επομένως, η Αρχή εκτιμά πως θα πρέπει να κινηθεί γρήγορα, παίρνοντας αποφάσεις για το συγκεκριμένο προϊόν, πριν κάνουν την εμφάνισή τους και άλλα παρόμοια τιμολόγια.

Από την πλευρά του ΥΠΕΝ, όπως προαναφέρθηκε, η γενική αρχή είναι ότι ο Κώδικας Προμήθειας αλλά και οι χρωματικές σημάνσεις θα πρέπει να ερμηνεύονται προς το συμφέρον του καταναλωτή. «Τίποτα δεν είναι γραμμένο στην πέτρα», σημειώνεται χαρακτηριστικά. Όπως συμπληρώνουν, αν κριθεί πως ο Κώδικας χρειάζεται αναθεώρηση, για να εισαχθούν προβλέψεις που οδηγούν σε μείωση των τιμών για τον καταναλωτή, τότε η πρωτοβουλία αυτή θα προωθηθεί. Το ίδιο ισχύει και για το πλαίσιο που διέπει το χρωματικό διαχωρισμό των τιμολογίων.

Αρχειοθήκη ιστολογίου