Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2024

Προεργασίες για τη σύνδεση της νέας μονάδας των ΔΕΗ-ΔΕΠΑ Εμπορίας-DAMCO Energy με το ΚΥΤ Νέας Σάντας

 

Προεργασίες για τη σύνδεση της νέας μονάδας των ΔΕΗ-ΔΕΠΑ Εμπορίας-DAMCO Energy με το ΚΥΤ Νέας Σάντας

Θετική απάντηση έλαβε η εταιρεία “Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης Α.Ε.” στο αίτημα που υπέβαλε προς το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης για την έκδοση πράξης πληροφοριακού χαρακτήρα σχετικά με τη δυνατότητα επέμβασής της σε δημόσιο δάσος για την εγκατάσταση και λειτουργία του έργου “Γραμμή μεταφοράς 400kV από το νέο ΚΥΤ ΒΙΠΕ Άβαντα μέχρι το ΚΥΤ Νέας Σάντας”.

Από την κατασκευή και λειτουργία του έργου αναμένεται να επηρεαστούν περίπου 273 στρέμματα δασικής έκτασης στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, με την εταιρεία να υποχρεούται να καταβάλλει αντάλλαγμα χρήσης ύψους περίπου 105 χιλ. ευρώ πριν την εγκατάσταση επί της έκτασης.

Η “Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης Α.Ε.” (στην οποία η ΔΕΗ Α.Ε. κατέχει ποσοστό 51%, η ΔΕΠΑ Εμπορίας ποσοστό 29% και η Damco Energy του Ομίλου Κοπελούζου ποσοστό 20%) αναπτύσσει το νέο ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό ονομαστικής ισχύος 840 MW και καθαρής αποδιδόμενης ισχύος 820 MW στην Αλεξανδρούπολη. 

Ο σταθμός θα συνδεθεί στο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης του ΑΔΜΗΕ στη Νέα Σάντα, όπου καταλήγει και η δεύτερη γραμμή διασύνδεσης με τη Βουλγαρία (Νέα Σάντα- Maritsa East).

Πρόκειται για σταθμό συνδυασμένου κύκλου  με καύσιμο φυσικό αέριο, με τον εγκαθιστάμενο εξοπλισμό να έχει δυνατότητα για καύση υδρογόνου σε μείγμα έως και 50% κατ’ όγκο. 

Ο νέος ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός και ο Υποσταθμός 400 kv αναπτύσσονται σε έκταση συνολικής επιφάνειας 181.181 τ.μ. στη ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου, ο νέος ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2025. 

Αρχειοθήκη ιστολογίου