Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020

ΔΕΔΔΗΕ: Κατάργηση μείωσης των Ειδικών Επιδομάτων


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νο 54
από Κ.ΜΑΣΟΥΡΑ

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

Την Δευτέρα 15/06/2020 και ώρα: 13.30 συνεδρίασε το Δ.Σ του ΔΕΔΔΗΕ και συζητήθηκε το εξής θέμα Ημερήσιας Διάταξης:


1.  Κατάργηση μείωσης των Ειδικών Επιδομάτων. Συζήτηση και λήψη απόφασης.
Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει:
*Την κατάργηση της μείωσης που υπέστησαν τα χορηγούμενα στο απασχολούμενο προσωπικό της Εταιρείας Ειδικά Επιδόματα και Επιδόματα Ευθύνης Διοικητικών και Ειδικών Στελεχών, κατ’ εφαρμογή της παρ.1.2 της με αριθ.25/07.06.2012 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου και της παρ.1 της με αριθ.96/2012 Απόφασης Διευθύνοντος Συμβούλου.
*Τη χορήγηση πλήρων των ανωτέρω Ειδικών Επιδομάτων και του Επιδόματος Στελεχών από 01.06.2020, υπολογιζομένων επί των ισχυόντων μισθολογικών κλιμακίων βάσει της ΕΣΣΕ Προσωπικού ΔΕΔΔΗΕ 2018, με την επιφύλαξη των ισχυουσών νομοθετικών ρυθμίσεων περί ανωτάτου ορίου αποδοχών.
*Την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης όπως επιλύει με οδηγίες του ζητήματα που τυχόν ανακύψουν κατά την εφαρμογή της παρούσας.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου