Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2020

Με πυρηνικά 5,8% και λιθάνθρακα 8,1% το υπολειπόμενο ενεργειακό μείγμα της χώρας μας το 2019

Υπολογίστηκε και δημοσιεύτηκε από τον ΔΑΠΕΕΠ το Υπολειπόμενο Ενεργειακό Μείγμα της χώρας για το έτος 2019.

Για τον υπολογισμό του Υπολειπόμενου Ενεργειακού Μείγματος ο ΔΑΠΕΕΠ συνεργάστηκε με το Association of Issuing Bodies που διενεργεί τον υπολογισμό του European Attribute Mix για 32 ευρωπαϊκές χώρες. Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε είναι η Issuance Based (IB, RE-DISS II Project) που αντικατέστησε από φέτος την Shifted Transaction Based method (STB, RE-DISS II Project) στον υπολογισμό του European Attribute Mix.

Παράλληλα υπολογίστηκε και αποστάλθηκε σε κάθε Προμηθευτή η συνεισφορά κάθε ενεργειακής πηγής στο συνολικό μείγμα καυσίμων του κατά το 2019 καθώς και οι σχετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις (εκπομπές CO2 και ραδιενεργά απόβλητα).

Σύμφωνα με τα στοιχεία του διαχειριστή, το ενεργειακό μείγμα παραγωγής 2019 ήταν φυσικό αέριο 36%, λιγνίτης 21,7%, αιολικά 15,2%, πετρέλαιο 9,6%, υδροηλεκτρικά 8,3%, ηλιακά 8,3% και βιομάζα 0,8%.

Αντίστοιχα, το υπολειπόμενο ενεργειακό μείγμα 2019 ήταν φυσικό αέριο 35%, λιγνίτης 19%, πετρέλαιο 8,4%, λιθάνθρακας 8,1%, αιολικά 7,8%, υδροηλεκτρικά 7,1%, ηλιακά 7%, πυρηνική ενέργεια 5,8%, βιομάζα 0,9% και γεωθερμία 0,1%.https://energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου