Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021

Νέο σύστημα διαχείρισης για την επιλογή στελεχών αναπτύσσει η ΔΕΗ

 

Γιάννα Παπαδημητρίου

Την ώρα που η ΔΕΗ διαπιστώνει ότι είναι επιτακτική η ανάγκη έγκαιρης και ταχείας πλήρωσης νέων θέσεων σε στελεχικό δυναμικό, ώστε να υπηρετηθεί το επιχειρησιακό πλάνο της διοίκησης που προβλέπει τον ευρύτατο μετασχηματισμό της επιχείρησης (που περιλαμβάνει νέες ανάγκες σε δεξιότητες και ρόλους, αναδιοργάνωση ή και κατάργηση συγκεκριμένων δομών και ρόλων κ.ο.κ.), βρίσκεται αντιμέτωπη με την απουσία οποιουδήποτε συστήματος διαχείρισης υποψηφιοτήτων.

Ως εκ τούτου, η διοίκηση της ΔΕΗ έχει αποφασίσει να προχωρήσει άμεσα στο σχεδιασμό και την εφαρμογή μηχανογραφικού συστήματος, μέσω του οποίου θα γίνεται η υποδοχή και διαχείριση εσωτερικών και εξωτερικών υποψηφιοτήτων. Στόχος είναι να αυτοματοποιηθούν διαδικασίες που μέχρι στιγμής γίνονται χειρωνακτικά και να βελτιστοποιηθούν οι χρόνοι πλήρωσης των προς κάλυψη θέσεων, σύμφωνα με τα επιχειρησιακά χρονοδιαγράμματα.

Επίσης, η ΔΕΗ θέλει να ενισχύσει τον Κλάδο Ανάπτυξης, δηλαδή της υπηρεσίας που έχει ως αρμοδιότητα την κάλυψη των θέσεων όλων των ιεραρχικών επιπέδων.

Εκτιμώντας ότι η ίδια δεν διαθέτει επαρκείς πόρους για την επίτευξη αυτών των στόχων με ίδιες δυνάμεις, η διοίκηση της ΔΕΗ εκτιμά ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία με εξωτερικό σύμβουλο, ο οποίος θα παράσχει υπηρεσίες που αφορούν το σχεδιασμό και την υλοποίηση του συστήματος διαχείρισης υποψηφιοτήτων για την κάλυψη θέσεων στελεχών (με εσωτερική διαδικασία ή κατόπιν δημόσιας προκήρυξης).

Η επιλογή του συμβούλου θα γίνει μέσα από σχετικό διαγωνισμό που έχει ήδη προκηρύχθει από την ΔΕΗ

Ο ανάδοχος, πέρα από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που θα προσφέρει για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του νέου συστήματος διαχείρισης υποψηφιοτήτων, θα διαθέσει και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την ομαλή και επιτυχή προσαρμογή του νέου συστήματος στις εσωτερικές διαδικασίες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού της ΔΕΗ.

Ο σύμβουλος που θα αναδειχθεί μέσα από τον διαγωνισμό θα διαθέσει για ένα χρόνο στη ΔΕΗ 5 εξειδικευμένα στελέχη, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία, ώστε να υποστηρίξουν τη ΔΕΗ στο σχεδιασμό, την παραμετροποίηση, την υλοποίηση, την εφαρμογή και τη λειτουργία του νέου συστήματος. Επίσης, θα αναλάβει για δύο χρόνια τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του συστήματος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού, κατά την εκτίμηση της ΔΕΗ, ανέρχεται σε 250.000 ευρώ.

 

energypress.gr

Ενημέρωση, Πολιτική, Εργασιακά, Εθνικά Θέματα, Ιστορία, Ορθοδοξία, Πολιτισμός (www.ideognomi.gr)

Ενημέρωση, Πολιτική, Εργασιακά, Εθνικά Θέματα, Ιστορία, Ορθοδοξία, Πολιτισμός (www.ideognomi.gr)
«Προτιμώ τον θάνατον παρά να απατήσω λαόν εμπιστεύσαντα την τύχη του εις την αφοσίωσίν μου». (Ιωάννης Καποδίστριας)

Αρχειοθήκη ιστολογίου