Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021

ΔΕΔΔΗΕ: Ενημερωτικό δελτίο από Κ. Μασούρα - Προσλήψεις 293 θέσεων εργασίας

 


Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

Την Τρίτη  28/12/2021  και ώρα:  14.00 συνεδρίασε το Δ.Σ του ΔΕΔΔΗΕ και συζητήθηκαν τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1.   Υποβολή προς έγκριση Συμφωνίας-Πλαίσιο μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σχετικά με την εκμετάλλευση του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας για τηλεπικοινωνιακούς σκοπούς μέσω της ανάπτυξης δικτύου οπτικών ινών, καθώς και την παροχή πρόσβασης στο Δίκτυο σε τρίτα μέρη.

Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει:

1.    Την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου όπως προβεί σε τυχόν μελλοντικές τροποποιήσεις της Συμφωνίας-Πλαίσιο και των παραρτημάτων της καθώς και στην υπογραφή αυτών για λογαριασμό της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

2.   Υποβολή προς έγκριση προϋπολογισμού εκμετάλλευσης και επενδύσεων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., έτους 2022.

Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

3.   Υποβολή προς έγκριση προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού με Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει:

-Την έγκριση του συνημμένου στην Εισήγηση τεύχους Προκήρυξης διακοσίων ενενήντα τριών (293) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με τον Ν.4463/2019.

-Την εξουσιοδότηση του ΔΝΣ, όπως αποστείλει στο ΑΣΕΠ το τεύχος αυτό, συμπληρωμένο με την κατανομή των προσλήψεων ανά υπηρεσιακή μονάδα, κατόπιν λήψης της διαμορφωθείσας κατάστασης και των πραγματικών δεδομένων σε εκείνο το χρονικό διάστημα προς άρτια και προσήκουσα εντέλει διαμόρφωση της κατανομής αυτής.

 

Η καινούργια χρονιά ας αναστήσει το χαμόγελο στα χείλη των ανθρώπων, ας ζεστάνει τις παγωμένες καρδιές τους και ας χαρίσει σε αυτούς που αγωνίζονται τη ζωή που τους αξίζει.

Κωνσταντίνος Μασούρας

Εκπρόσωπος Εργαζομένων Δ.Σ ΔΕΔΔΗΕ

Διοικητικό Συμβούλιο ΔΕΔΔΗΕ

Ενημέρωση, Πολιτική, Εργασιακά, Εθνικά Θέματα, Ιστορία, Ορθοδοξία, Πολιτισμός (www.ideognomi.gr)

Ενημέρωση, Πολιτική, Εργασιακά, Εθνικά Θέματα, Ιστορία, Ορθοδοξία, Πολιτισμός (www.ideognomi.gr)
«Προτιμώ τον θάνατον παρά να απατήσω λαόν εμπιστεύσαντα την τύχη του εις την αφοσίωσίν μου». (Ιωάννης Καποδίστριας)

Αρχειοθήκη ιστολογίου