Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021

ΔΕΗ: Δεν έγινε δεκτή η προσφυγή για το ΣΔΙΤ 868 εκατ. ευρώ στις υποδομές ευρυζωνικότητας

 

Στην απόρριψη της προσφυγής της ΔΕΗ που είχε ζητήσει την ακύρωση των αποφάσεων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που δεν έκαναν δεκτή την προσφορά της τη Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την ανάπτυξη υποδομών υπερυψηλής ευρυζωνικότητας (Ultra-Fast Broadband UFBB) προχώρησε η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). Πρόκειται για το έργο, ύψους 868 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για το οποίο μέσα του περασμένου Σεπτεμβρίου ο ΟΤΕ και η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή με την Grid Telecom είχαν υποβάλει προσφορές, με τη ΔΕΗ να έχει αποκλειστεί.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης της ΑΕΠΠ, η διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) δεν εμφάνισε κάποια τεχνική βλάβη κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών, ώστε η εταιρεία να μην είναι σε θέση να υποβάλει προσφορά.

Η απόφαση της ΑΕΠΠ αναφέρει, ουσιαστικά, ότι η ΔΕΗ δεν πρόλαβε να υποβάλει έγκαιρα την προσφορά της, με τη ΔΕΗ να υποστηρίζει ότι η ανάρτηση των τριών πρώτων φακέλων καθιστά έγκυρη τη διαδικασία υποβοής προσφοράς. Αυτό με δεδομένο ότι, κατά το σκεπτικό της προσφυγής, η συμπλήρωση ενός πεδίου καθυστέρησε τη διαδικασία με αποτέλεσμα η ΔΕΗ να μην καταφέρει να λάβει μήνυμα επιβεβαίωσης υποβολής προσφοράς.

Ο τρίτος όμως, φάκελος κατατέθηκε ηλεκτρονικά στις 13.59.57 και ως εκ τούτου νομοτελειακά δεν ήταν δυνατόν εντός τριών δευτερολέπτων να ολοκληρωθούν τα υπόλοιπα αναγκαία βήματα για την υποβολή προσφοράς. Γι’αυτό, η ΑΕΕΑΠ αναφέρει ότι η ΔΕΗ δεν προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε η διαδικασία της προσφοράς να ολοκληρωθεί έγκαιρα.

Επίσης, η ΑΕΕΠ απέρριψε τον ισχυρισμό της ΔΕΗ κατά τον οποίο η συμμετοχή μόνο δύο υποψήφιων στο διαγωνισμό είναι προβληματική με βάση την ανάθεση σε κάθε ανάδοχο μέχρι τριών γεωγραφικών τμημάτων (lots). Κατά την ΑΕΠΠ, το άρθρο 13 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος προβλέπει ότι η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα και όχι την υποχρέωση να αναθέσει 3 κατ’ ανώτατο αριθμό lots (περιοχές) ανά ανάδοχο. Προβλέπεται ακόμη ότι στη διάρκεια του β’γύρου αναθέσεων δεν υφίσταται ο περιορισμός της ανάθεσης έως 3 ζωνών ανά προσφέροντα.

Τα επόμενα βήματα του έργου περιλαμβάνουν την ανάθεση συγκεκριμένων lots σε κάθε ανάδοχο, με το UFBB να δημιουργεί περισσότερες από 750.000 συνδέσεις ταχύτητας τουλάχιστον 100 Mbps, με δυνατότητα αναβάθμισης σε 1Gbps, στοχεύοντας στην επιτάχυνση της επίτευξης των στόχων συνδεσιμότητας του ευρωπαϊκού σχεδίου της «κοινωνίας των Gigabit».

του Δημήτρη Δελεβέγκου, www.moneyreview.gr

Ενημέρωση, Πολιτική, Εργασιακά, Εθνικά Θέματα, Ιστορία, Ορθοδοξία, Πολιτισμός (www.ideognomi.gr)

Ενημέρωση, Πολιτική, Εργασιακά, Εθνικά Θέματα, Ιστορία, Ορθοδοξία, Πολιτισμός (www.ideognomi.gr)
«Προτιμώ τον θάνατον παρά να απατήσω λαόν εμπιστεύσαντα την τύχη του εις την αφοσίωσίν μου». (Ιωάννης Καποδίστριας)

Αρχειοθήκη ιστολογίου