Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2021

ΔΕΗ: Έναρξη προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών


 

Την έναρξη του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών ανακοίνωσε η ΔΕΗ σε συνέχεια της σχετικής απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και της απόφασης του Δ.Σ. 

Οι αγορές των ιδίων μετοχών θα πραγματοποιούνται μέσω του μέλους του Χ.Α. Πειραιώς ΑΕΠΕΥ, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση. Ο ανώτατος αριθμός ιδίων μετοχών που δύναται να αποκτηθούν δεν θα υπερβεί τις 1.856.000 οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,8% του συνόλου των μετοχών της ΔΕΗ προ της πρόσφατης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, με κατώτατη τιμή αγοράς πέντε ευρώ ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς δεκαεπτά ευρώ ανά μετοχή.

Το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα δύναται να διενεργούνται αγορές ιδίων μετοχών αναμενεται να ξεκινήσει στις 2.1/2022 και θα λήγει το αργότερα στις 4.6.2023.

Σκοπός του προγράμματος είναι η διάθεση μετοχών δωρεάν στα δικαιούμενα στελέχη της ΔΕΗ σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν.4548/2018 και τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην Πολιτική Αποδοχών της. 

Οι αγορές ιδίων μετοχών θα πραγματοποιούνται στο βαθμό που θα κρίνονται συμφέρουσες για τη ΔΕΗ και η διαθέσιμη ρευστότητα της εταιρείας, όπως και οι εκάστοτε συνθήκες της αγοράς θα το επιτρέπουν. 

www.capital.gr

Ενημέρωση, Πολιτική, Εργασιακά, Εθνικά Θέματα, Ιστορία, Ορθοδοξία, Πολιτισμός (www.ideognomi.gr)

Ενημέρωση, Πολιτική, Εργασιακά, Εθνικά Θέματα, Ιστορία, Ορθοδοξία, Πολιτισμός (www.ideognomi.gr)
«Προτιμώ τον θάνατον παρά να απατήσω λαόν εμπιστεύσαντα την τύχη του εις την αφοσίωσίν μου». (Ιωάννης Καποδίστριας)

Αρχειοθήκη ιστολογίου