Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021

Διαδικασίες για να εμπλουτίσει τον ηλεκτροκίνητο εταιρικό της στόλο ξεκινά η ΔΕΗ


Γιάννα Παπαδημητρίου

Πρόσκληση για την υποβολή αίτησης συμμετοχής νέων οικονομικών φορέων σε διαδικασία προεπιλογής για την ένταξή τους στο Μητρώο οικονομικών φορέων παροχής υπηρεσιών μίσθωσης εταιρικών επιβατηγών ηλεκτροκίνητων οχημάτων δημοσιοποίησε η ΔΕΗ.

Τα εν λόγω οχήματα είναι είτε αμιγώς ηλεκτροκίνητα (BEV), είτε υβριδικά ηλεκτρικής εξωτερικής φόρτισης (PHEV).

Στο υφιστάμενο Μητρώο έχουν ενταχθεί τρεις μεγάλες εταιρείες του χώρου: η AVIS, η Hertz και η Εθνική Leasing. Η διάρκεια ισχύος του Μητρώου είναι οχταετής, αρχής γενομένης από τις 12 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, ημέρα εκκίνησής του, με την ΔΕΗ να διατηρεί δικαίωμα παράτασης, μεχρίς ότου αποφασίσει την κατάργησή του. 

Με τη νέα πρόσκληση, η ΔΕΗ επιθυμεί να συμπληρώσει το Μητρώο, ώστε οι φορείς που θα αξιολογηθούν και θα εγκριθούν στα πλαίσια της να κληθούν να υποβάλλουν προσφορές για την ανάθεση της σχετικής υπηρεσίας για τα επόμενα 7 χρόνια. 

Κάθε φορά που πρόκειται να συναφθεί σύμβαση για τις σχετικές υπηρεσίες, η ΔΕΗ θα προβαίνει στην επιλογή και ανάθεση συμβάσεων μίσθωσης (με κλειστή διαδικασία ή διαπραγματεύσεις) μεταξύ των φορέων που περιλαμβάνονται στο Μητρώο, χωρίς να προσκαλεί άλλους οικονομικούς φορείς. 

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν από όσους φορείς ανταποκριθούν στην πρόσκληση θα έχουν δεσμευτική ισχύ διάρκειας 6 μηνών.

Κατά το χρόνο ισχύος του Μητρώου, η ΔΕΗ δύναται να τροποποιεί τους όρους, σύμφωνα με τις ανάγκες της, ακόμα και να αποφασίζει την αναστολή ή και τον τερματισμό της ισχύος του. Σε περίπτωση αναστολής, οι φορείς που θα περιλαμβάνονται μέχρι τότε στο Μητρώο θα έχουν το περιθώριο να ολοκληρώσουν επιτυχώς τις προϋποθέσεις νέας προεπιλογής τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΔΕΗ. Στη συνέχεια, θα συντάσσεται νέο Μητρώο, στο οποίο θα περιλαμβάνονται οι φορείς που ολοκλήρωσαν έγκαιρα και με επιτυχία τις ζητηθείσες προϋποθέσεις.

Επίσης, κατά τη διάρκεια ισχύος του Μητρώου θα είναι δυνατό να προστίθενται ή να διαγράφονται οικονομικοί φορείς.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει ανά πάσα στιγμή αίτηση για προεπιλογή για την ένταξή του στο Μητρώο, εφόσον πληροί τις σχετικές απαιτήσεις. 

 

 https://energypress.gr/news/diadikasies-gia-na-employtisei-ton-ilektrokinito-etairiko-tis-stolo-xekina-i-dei

Ενημέρωση, Πολιτική, Εργασιακά, Εθνικά Θέματα, Ιστορία, Ορθοδοξία, Πολιτισμός (www.ideognomi.gr)

Ενημέρωση, Πολιτική, Εργασιακά, Εθνικά Θέματα, Ιστορία, Ορθοδοξία, Πολιτισμός (www.ideognomi.gr)
«Προτιμώ τον θάνατον παρά να απατήσω λαόν εμπιστεύσαντα την τύχη του εις την αφοσίωσίν μου». (Ιωάννης Καποδίστριας)

Αρχειοθήκη ιστολογίου