Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2023

Ο λιγνίτης επιστρέφει - Σε ανοδική τροχιά


Η προσπάθεια για περιορισμό της χρήσης και άρα της εξάρτησης από τις ρωσικές εισαγωγές φυσικού αερίου έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε αλλαγές στο ισοζύγιο της παραγωγής στο ηλεκτρικό σύστημα. Η κυριότερη αλλαγή αφορά στην αύξηση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ταυτόχρονα στην αξιοσημείωτη ενίσχυση της λιγνιτικής παραγωγής. Αυτό τουλάχιστον φαίνεται σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο διαχειριστής του συστήματος ΑΔΜΗΕ για τον μήνα Νοέμβριο.

Σύμφωνα λοιπόν με τα επίσημα στοιχεία του Διαχειριστή, τον περασμένο Νοέμβριο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2021, καταγράφεται αύξηση 27,6% στις ΑΠΕ του Δικτύου και αύξηση 9,8% στις ΑΠΕ του συστήματος. Όσον αφορά στη λιγνιτική παραγωγή, αυτή καταγράφει αύξηση της τάξης του 5,4% καθώς παρήχθησαν 16GWh περισσότερες από τις λιγνιτικές μονάδες. Στον αντίποδα, μείωση 34% κατέγραψε η παραγωγή από μονάδες φυσικού αερίου, ενώ αρνητικό πρόσημο 10% είχε και η υδροηλεκτρική παραγωγή. 

Έτσι, τον περασμένο μήνα το φυσικό αέριο αντιπροσώπευε το 32,6% της συνολικής παραγωγής, οι ΑΠΕ συστήματος το 29,3% και οι ΑΠΕ δικτύου το 14%, ο λιγνίτης το 8,5%, τα υδροηλεκτρικά το 5,7%, ενώ οι εισαγωγές το 9,7%. 

Η εικόνα διαφοροποιείται λίγο εάν η σύγκριση γίνει μεταξύ Νοεμβρίου και Οκτωβρίου. Σε αυτήν τη σύγκριση καταγράφεται αύξηση της θερμικής παραγωγής, η οποία από 33,9% τον Οκτώβριο φτάνει το 45,7% τον Νοέμβριο. Η αύξηση της θερμικής παραγωγής οφείλεται κυρίως στην αύξηση της παραγωγής των μονάδων φυσικού αερίου, που από 25% τον Οκτώβριο ανήλθαν στο 36,2% τον Νοέμβριο. Ωστόσο, αύξηση καταγράφεται και στη λιγνιτική παραγωγή, η οποία από 8,8% (277GWh) έφτασε στο 9,4% (313GWh). Αντίθετα, η παραγωγή των ΑΠΕ υποχώρησε από το 59,6% τον Οκτώβριο (1888GWh) στο 48% (1594GWh). Η παραγωγή των υδροηλεκτρικών παρέμεινε σταθερή στο 6,3% (από 6,5% τον Οκτώβριο) στις 210GWh.

Τέλος, σε ό,τι αφορά το ισοζύγιο των διασυνδέσεων, αυτό παρέμεινε ουσιαστικά σταθερό στις 358GWh (αύξηση 16GWh σε σχέση με πέρυσι), με τις εισαγωγές να υποχωρούν κατά 9,5% (632GWh) και τις εξαγωγές να υποχωρούν κατά 23,11% (274GWh).

www.capital.gr

Αρχειοθήκη ιστολογίου