Πρόγραμμα MED Διαγνωστικό / ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ DENTAL CARE / EYE CARE / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - www.genop.gr

Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023

“Ποντάρει” στις σύγχρονες δικτυακές υποδομές η ΔΕΗ

energypress.gr

“Ποντάρει” στις σύγχρονες δικτυακές υποδομές η ΔΕΗ

Η λειτουργία σύγχρονων δικτυακών υποδομών αναδεικνύεται σε κομβικής σημασίας ζήτημα για τη ΔΕΗ, στα πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού της, φέρνοντας στο προσκήνιο την αναγκαιότητα χρήσης του διαδικτύου, των δικτύων υπολογιστικού νέφους, καθώς και τα σχετικά ζητήματα ασφαλείας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη “τρέχει” η υλοποίηση σημαντικών μερών του στρατηγικού πλάνου του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΔΕΗ, όπως η μεταφορά συστημάτων και υπηρεσιών στο υπολογιστικό νέφος, η δημιουργία νέων υπηρεσιών για τα εμπορικά καταστήματα, καθώς και η δημιουργία υπηρεσιών για τις μονάδες παραγωγής, τόσο σε επίπεδο μεταφοράς μέσω του δικτύου δεδομένων, όσο και σε επίπεδο ασφαλείας.

Ο απαιτούμενος όγκος εργασιών για την ευόδωση αυτών και άλλων μερών του στρατηγικού πλάνου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δεη, οδήγησε τη διοίκησή της στη διαπίστωση ότι είναι απαραίτητο να προσφύγει στη συνδρομή εξωτερικού συνεργάτη, η εξειδικευμένη ομάδα του οποίου θα συνδράμει στα παραπάνω.

Πιο συγκεκριμένα, η εξειδικευμένη ομάδα, μαζί με το υφιστάμενο προσωπικό της ΔΕΗ που καταπιάνεται με αυτά τα ζητήματα, θα συνδράμουν τη ΔΕΗ σε ό,τι αφορά τα εξής:

-Ορθή και αδιάλειπτη λειτουργία και διαχείριση υποδομών δικτύου, τηλεπικοινωνιών και data centers της ΔΕΗ, για την επίτευξη της προώθησης του ψηφιακού μετασχηματισμού της.

-Τεχνική υποστήριξη των διαδικασιών παρακολούθησης δικτυακών υποδομών και πληροφορικής

-Υποστήριξη της έγκαιρης υλοποίησης του νέου SD-WAN δικτύου που θα αντικαταστήσει το παλιό wan intranet, καθώς και της ομαλής μετάπτωσης όλων των σημείων ενδιαφέροντος (ΙΤ, ΟΤ, Cloud, ΙοΤ) της ΔΕΗ σε αυτό.

-’On the job’ εκπαίδευση 5-10 μελών του προσωπικού της ΔΕΗ σε δραστηριότητες σχεδίασης, διαχείρισης, παραμετροποίησης, λειτουργίας, συντήρησης και θεμάτων ασφαλείας της συνολικής λειτουργίας των ψηφιακών υποδομών.

Ο συνεργάτης θα αναδειχεί μέσα από διαγωνιστική διαδικασία, με το αντικείμενο της σχετικής πρόσκλησης να περιγράδεται ως εξής: “παραγωγή εξειδικευμένων υπηρεσιών σχεδιασμού, εγκατάστασης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης των υποδομών δικτύου και υποδομών και λειτουργίας για τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Λειτουργίας Υπηρεσιών Πληροφορικής”.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, κατά την εκτίμηση της ΔΕΗ, ανέρχεται σε 2,6 εκατ. ευρώ.

 

Αρχειοθήκη ιστολογίου