Πρόγραμμα MED Διαγνωστικό / ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ DENTAL CARE / EYE CARE / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - www.genop.gr

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2023

Σκανάρει το δίκτυο ο ΔΕΔΔΗΕ για να επιλέξει τους υποσταθμούς που θα αναβαθμίσει – Στόχος η σύνδεση περισσότερων ΑΠΕ

 

Σκανάρει το δίκτυο ο ΔΕΔΔΗΕ για να επιλέξει τους υποσταθμούς που θα αναβαθμίσει – Στόχος η σύνδεση περισσότερων ΑΠΕ

Σχέδιο για την αύξηση του ορίου της στάθμης βραχυκύκλωσης μαζικά στους υποσταθμούς του δικτύου διανομής, δρομολογεί ο ΔΕΔΔΗΕ, με σκοπό να μπορούν να «υποδεχθούν» περισσότερους σταθμούς ΑΠΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Διαχειριστής πραγματοποιεί αυτή την περίοδο μελέτες, ώστε να επιλέξει ποιοι υποσταθμοί θα προηγηθούν στην αναβάθμιση. 

Στόχος είναι να προτεραιοποιηθούν οι υποδομές στις οποίες υπάρχει επαρκές θερμικό όριο. Κάτι που σημαίνει πως, όταν αναβαθμιστούν, θα μπορούν όντως να συνδεθούν σε αυτές καινούριες «πράσινες» μονάδες ηλεκτροπαραγωγής. Επίσης, ψηλά στη λίστα των αναβαθμίσεων θα τοποθετηθούν οι υποσταθμοί του ΕΔΔΗΕ που βρίσκονται σε περιοχές όπου υπάρχει ενδιαφέρον για την εγκατάσταση νέων ΑΠΕ. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εξάντληση του υφιστάμενου ορίου της στάθμης βραχυκύκλωσης εντοπίζεται σε περιοχές όπου είναι ήδη συνδεδεμένα πολλά έργα ΑΠΕ – ιδίως, μάλιστα, έργα άλλων τεχνολογιών, πλην των φωτοβολταϊκών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι πιθανό για λόγους ασφαλείας να τίθεται απαγορευτικό στη σύνδεση μέχρι και συστημάτων αυτοπαραγωγής επιχειρήσεων, ακόμη και φωτοβολταϊκών με μηδενική έκχυση. 

Με την αναβάθμιση, το όριο της στάθμης βραχυκύκλωσης θα αυξηθεί στα 10 kA, από 7,2 kA που είναι τώρα. Στόχος του Διαχειριστή είναι να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα όσο το δυνατόν πιο άμεσα. Για αυτό τον λόγο, είναι πιθανό να προκριθεί το σενάριο σε ορισμένους υποσταθμούς η ενίσχυση να γίνει βαθμηδόν, αυξάνοντας το όριο σε πρώτη φάση π.χ. στα 8 kA. 

Μετά την ολοκλήρωση των αναβαθμίσεων του πρώτου «κύματος» υποσταθμών, οι οποίοι πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, ο Διαχειριστής στοχεύει να προχωρήσει σε εργασίες και σε υποσταθμούς στους οποίους δεν έχει μεν εξαντληθεί το θερμικό όριο, ωστόσο βρίσκονται σε περιοχές όπου δεν υπάρχει προς ώρας σημαντικό ενδιαφέρον για την εγκατάσταση νέων φωτοβολταϊκών. Τέτοιες περιπτώσεις, για παράδειγμα, είναι οι υποσταθμοί μέσα στον αστικό ιστό της Αθήνας. 

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης, ο Διαχειριστής θα προχωρήσει στον εκσυγχρονισμό του απαραίτητου εξοπλισμού κάθε υποσταθμού, με το κόστος να θεωρείται διαχειρίσιμο. Επίσης, θα πραγματοποιηθούν μελέτες ώστε να εξακριβωθούν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις στο δίκτυο κοντά σε κάθε υποσταθμό, και πιο συγκεκριμένα ποιοι αγωγοί έχουν μικρή διατομή και επομένως χρειάζεται να αντικατασταθούν. 

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, μένει να βρεθεί λύση για τους καταναλωτές μέσης τάσης που βρίσκονται κοντά σε κάθε υποσταθμό ο οποίος θα αναβαθμιστεί, ώστε να εξασφαλιστεί πως ο εξοπλισμός των συγκεκριμένων χρηστών του δικτύου δεν θα καταστραφεί με την άνοδο του ορίου στα 10 kA. Το πρόβλημα έγκειται σε εξοπλισμό ο οποίος μετρά 20 και πλέον χρόνια «ζωής», με συνέπεια η «αντοχή» του να είναι μικρότερη από τα 10 kA. 

Σε αυτό το πλαίσιο, διερευνώνται μία σειρά από επιλογές, οι οποίες μάλιστα ενδεχομένως να χρειαστούν και νομοθετική παρέμβαση. Μία τέτοια λύση θα ήταν να υποχρεωθούν οι καταναλωτές μέσης τάσης να προσκομίσουν βεβαιώσεις, με τις οποίες θα πιστοποιούν τη συμβατότητα του εξοπλισμού τους. Στο τραπέζι έχει πέσει επίσης και το ενδεχόμενο επιδότησης όσων χρηστών χρειαστεί να προχωρήσουν σε αναβαθμίσεις, χωρίς ωστόσο να έχουν ληφθεί ακόμη οριστικές αποφάσεις. 

Αξίζει να σημειωθεί πως «αντοχή» στο νέο όριο των 10 kA θα πρέπει να έχει ο εξοπλισμός και των φωτοβολταϊκών μονάδων που βρίσκονται κοντά στους υποσταθμούς. Με δεδομένο ωστόσο ότι η συντριπτική πλειονότητα των έργων έχει υλοποιηθεί πριν από λιγότερο από δύο 10ετίες, εκτιμάται πως ακόμη και το σύνολο των παραγωγών δεν θα χρειαστεί να προχωρήσει στην παραμικρή αναβάθμιση. 

Αρχειοθήκη ιστολογίου