Πρόγραμμα MED Διαγνωστικό / ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ DENTAL CARE / EYE CARE / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - www.genop.gr

Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023

Ρεύμα: Νέα σύγχυση για τις εκπτώσεις στο πράσινο τιμολόγιο


της Αθηνάς Καλαϊτζόγλου

Σύγχυση έχει προκαλέσει στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αν προμηθευτές δικαιούνται ή όχι να δώσουν συμπληρωματικούς όρους τιμολόγησης για το πράσινο τιμολόγιο, όπως, για παράδειγμα, εκπτώσεις, ως τα τέλη του μήνα, όταν άλλοι, ακολουθώντας το γράμμα της υπουργικής απόφασης του ΥΠΕΝ, ενημέρωσαν ήδη τη ΡΑΑΕΥ την 1η Δεκεμβρίου.

Η σύγχυση αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι ενώ στη δημόσια ανάρτηση των κατευθυντήριων οδηγιών στην ιστοσελίδα της Αρχής προβλέπεται ρητά ότι δεν επιτρέπεται «να εισάγονται νέες παράμετροι και μεγέθη ή να τροποποιείται το ύψος αυτών, σε σχέση με αυτά που είχαν προσδιορισθεί και γνωστοποιηθεί στην Αρχή» (σ.σ. την 1η Δεκεμβρίου), αυτή η φράση δεν συμπεριλαμβάνεται στο έγγραφο που έστειλε η ΡΑΑΕΥ σε όλους τους προμηθευτές και το οποίο έχει στα χέρια του το Euro2day.gr (δείτε στη στήλη συνοδευτικό υλικό).

Η υπόδειξη που περιλαμβάνεται στο έγγραφο «σηκώνει» ερμηνεία, καθώς αναφέρει ότι «η συμπληρωματική ενημέρωση των καταναλωτών οφείλει να διενεργηθεί στη βάση των ίδιων παραμέτρων και μεγεθών που είχαν ληφθεί υπόψη και κατά τη σχετική ενημέρωση της Αρχής, που έλαβε χώρα την 1η Δεκεμβρίου 2023», χωρίς, όμως, τη (ρητή) διευκρίνιση της δημόσιας ανάρτησης. Ωστόσο, η φράση που προηγείται είναι αυτή που θεωρείται ότι ανοίγει τον δρόμο για την καθυστερημένη ανακοίνωση εκπτώσεων: «Η Αρχή καλεί τους προμηθευτές που τυχόν δεν έχουν συμπεριλάβει στην ατομική ενημέρωση των καταναλωτών τους τιμολογιακούς και συμβατικούς όρους, να προβούν άμεσα στην οφειλόμενη πλήρη και διαφανή ενημέρωση των πελατών τους έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023».

Όπου τιμολογιακοί όροι σημειώνονται με bold, η βασική τιμή προμήθειας, το πάγιο, τα όρια διακύμανσης για την ενεργοποίηση της Ρήτρας Αναπροσαρμογής και οι… εκπτώσεις.

Για το θέμα του χρόνου ανακοίνωσης των εκπτώσεων είχε γίνει έντονη συζήτηση κατά τη τηλεδιάσκεψη της ΡΑΑΕΥ με τους προμηθευτές στις 5 Δεκεμβρίου, όπου υπήρξαν πάροχοι που υποστήριζαν ότι αυτές έπρεπε να είχαν ανακοινωθεί την 1η Δεκεμβρίου, όπως ορίζει η απόφαση του ΥΠΕΝ και όχι αργότερα. Αντίθετα, άλλοι προμηθευτές, που δεν είχαν ενημερώσει για τις εκπτώσεις την Αρχή, επέμεναν ότι μπορούν να τις ανακοινώσουν και αργότερα. Με τη δημόσια ανάρτηση των κατευθυντήριων οδηγιών της η ΡΑΑΕΥ ουσιαστικά εμφανίζεται να αφήνει «εκτός νυμφώνος» όσους προμηθευτές δεν έσπευσαν να ανακοινώσουν εκπτώσεις για το πράσινο τιμολόγιο, όμως, φαίνεται να επιτρέπει τη δυνατότητα ερμηνείας για το θέμα αυτό στο κατ’ ιδίαν έγγραφο που απεστάλη στις εταιρίες προμήθειας.

Το Euro2day.gr έθεσε το θέμα αυτό στη ΡΑΑΕΥ, δηλαδή, αν η μη συμπερίληψη στο κατ’ ιδίαν έγγραφο της ρητής απαγόρευσης που υπάρχει στη δημόσια ανάρτηση για τις εκπτώσεις θα οδηγήσει ενδεχομένως προμηθευτές να τις δώσουν «στο παρά πέντε». Δεν κατέστη, ωστόσο, δυνατό να λάβουμε απάντηση.

Πηγές της αγοράς που μίλησαν στο Euro2day.gr εξέφρασαν την άποψη ότι το υπουργείο επιδιώκει να υπάρξουν εκπτώσεις από όσο το δυνατό περισσότερους προμηθευτές, ώστε το πράσινο τιμολόγιο να αναδειχθεί ως το φθηνότερο. Χωρίς, με άλλα λόγια, να ενδιαφέρεται για το αν τις ανακοίνωσαν την 1η Δεκεμβρίου, όπως ορίζει η υπουργική απόφαση, ή αν θα τις ανακοινώσουν μέχρι τα τέλη του μηνός.

Προφανώς, η δημόσια ανάρτηση της ΡΑΑΕΥ, σημείωσαν οι ίδιες πηγές, δεν συμβαδίζει με τους στόχους του ΥΠΕΝ, αλλά το κατ’ ιδίαν έγγραφο επιτρέπει ερμηνείες, άρα και ευχέρεια κινήσεων στους προμηθευτές.

Οι οδηγίες ΡΑΑΕΥ

Εξάλλου, με την επιστολή της προς τους προμηθευτές η Αρχή:

  • Υποχρεώνει όσους δεν το έπραξαν ως τώρα να ενημερώσουν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023 τους πελάτες τους για το ύψος της βασικής τιμής προμήθειας, την πάγια χρέωση προμήθειας, τις τιμές των συντελεστών του Μηχανισμού Διακύμανσης (σ.σ. Ρήτρα Αναπροσαρμογής), καθώς και το ύψος των παρεχόμενων εκπτώσεων που θα εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2024. Οι καταναλωτές δικαιούνται να γνωρίζουν, επίσης, τον χρόνο και τους όρους υπό τους οποίους οι προμηθευτές μπορούν να τροποποιήσουν το ύψος των τιμών των προαναφερόμενων παραμέτρων και συντελεστών.
  • Υποδεικνύει την αποφυγή σύγκρισης του πράσινου τιμολογίου με διαφορετικούς τύπους τιμολογίων, γιατί, όπως επισημαίνει, η σύγκριση που διενεργείται στη βάση των τιμών που διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια ενός μόνο μήνα του 2023 μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένα συμπεράσματα.
  • Ξεκαθαρίζει ότι στην περίπτωση που ένας καταναλωτής εκφράσει την αντίθεση του στην υπαγωγή του στο πράσινο τιμολόγιο στα τέλη Ιανουαρίου 2024, όπως του δίνει δικαίωμα η υπουργική απόφαση, όλο το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή, από την 1η Ιανουαρίου ως την ημερομηνία εναντίωσης, θα τιμολογείται με τις χρεώσεις του πράσινου τιμολογίου του προμηθευτή του. Με το νέο τιμολόγιο που θα επιλέξει θα αρχίσει να χρεώνεται μετά από την ημερομηνία κατά την οποία εκφράσθηκε η άρνηση υπαγωγής του στο πράσινο.
  • Απαγορεύει στους προμηθευτές την εισαγωγή στο πράσινο τιμολόγιο και άλλων παραμέτρων τιμολόγησης πέραν αυτών που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση (πάγια χρέωση, βασική τιμή προμήθειας, τύπος και συντελεστές Ρήτρας Αναπροσαρμογής και εκπτώσεις).
  • Επιβάλει τη διατήρηση της βασικής τιμής προμήθειας στο πράσινο τιμολόγιο για τουλάχιστον 6 μήνες και την υποχρεωτική ενημέρωση των καταναλωτών δύο μήνες πριν (μέχρι την 1η Μαΐου 2024) για την τυχόν τροποποίηση της. Μέσα στο 2024 οι προμηθευτές μπορούν να αλλάξουν τη βασική τιμή χρέωσης μόνον μία φορά, με άλλα λόγια, θα παραμείνει σταθερή για ακόμη ένα εξάμηνο. Τα όρια διακύμανσης για την ενεργοποίηση της Ρήτρας Αναπροσαρμογής θα πρέπει να παραμείνουν σταθερά για τουλάχιστον 3 μήνες και η ενημέρωση των καταναλωτών θα γίνει ένα μήνα πριν την τροποποίηση τους. Για το επόμενο έτος οι προμηθευτές έχουν δικαίωμα να αναθεωρούν τα όρια διακύμανσης το μέγιστο τέσσερις φορές. Δηλαδή, θα αλλάζουν ανά τρίμηνο.
  • Υποχρεούνται οι προμηθευτές να ενημερώνουν τη ΡΑΑΕΥ για την τελική τιμή χρέωσης του πράσινου τιμολογίου την 1η μέρα κάθε μήνα κατανάλωσης.

Η ΡΑΑΕΥ αναφέρει στην επιστολή της ότι σε περίπτωση παραβίασης των οδηγιών αυτών θα εκκινεί τις διαδικασίες επιβολής κυρώσεων (και χρηματικών).

 euro2day.gr

Αρχειοθήκη ιστολογίου