Πρόγραμμα MED Διαγνωστικό / ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ DENTAL CARE / EYE CARE / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - www.genop.gr

Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023

Μειώνεται το μερίδιο της ΔΕΗ στην Υψηλή Τάση

 


Μείωση κατά 2,43% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας

Συνεχίστηκαν και το τρίτο τρίμηνο του έτους οι απώλειες μεριδίου της ΔΕΗ στην Υψηλή Τάση ενώ ταυτόχρονα μειώνεται η κατανάλωση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, κάτι που συνέβη και στο δεύτερο τρίμηνο του 2023.

Οι ιδιωτικές εταιρίες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας επεκτείνουν σταθερά τη δραστηριότητα τους ενώ είναι σαφές πλέον ότι η ΔΕΗ έχει χάσει οριστικά το μονοπώλιο στην τροφοδοσία των μεγάλων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των οποίων οι βιομηχανίες, οι σιδηρόδρομοι, οι μεγάλες μονάδες ΑΠΕ και βεβαίως τα ορυχεία τα οποία συνεχίζουν να τροφοδοτούνται από την ΔΕΗ, αλλά η κατανάλωση τους έχει μειωθεί κατακόρυφα αφού έχει μειωθεί και η χρήση του λιγνίτη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

 1.720 GWh η κατανάλωση

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ που αφορούν το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2023 στην Υψηλή Τάση καταγράφεται μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 2,43% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και ανήλθε σε 1.720 GWh. Και το προηγούμενο τρίμηνο Απριλίου – Ιουνίου 2023 η κατανάλωση είχε μειωθεί κατά 3,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 και είχε διαμορφωθεί σε 1.820 GWh.

Πλέον στην Υψηλή Τάση δραστηριοποιούνται δέκα εταιρίες προμήθειας και συγκεκριμένα η ELPEDISON, η EUNICE TRADE, η NRG, η VOLTERRA, η WATT AND VOLT, η ΔΕΗ, ο ΗΡΩΝ, ο ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, η ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER και η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ενώ η ΔΕΗ έχει χάσει σχεδόν το μισό της συγκεκριμένης αγοράς όπου μέχρι πρόσφατα είχε σχεδόν τον πλήρη έλεγχο.

Έτσι με βάση τον αριθμό των πελατών η ΔΕΗ κατέχει το 57,88% με 213 πελάτες στο τέλος Σεπτεμβρίου 2023, και ακολουθούν η ΗΡΩΝ με 17,21% και 63 πελάτες, η Μυτιληναίος με 8,83% και 33 πελάτες, η ELPEDISON με 6,28% και 23 πελάτες, η VOLTERRA με 5,74% και 21 πελάτες και η NRG με 12 πελάτες. Από έναν πελάτη έχουν η EUNICE TRADE, η WATT & VOLT, η ΗΡΩΝ, η ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, και η ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER.

Πως διαμορφώνονται τα μερίδια

Σε ότι αφορά την καταναλωθείσα ενέργεια το μερίδιο της ΔΕΗ πέφτει στο 55,49% και της ΗΡΩΝ στο 16,35%, ενώ το μερίδιο της ELPEDISON η οποία προφανώς τροφοδοτεί τα διυλιστήρια της HellenIQ Energy αυξάνεται στο 12,42%. Σε ότι αφορά την κατανάλωση υψηλό είναι και το μερίδιο της WATT &VOLT που ανήκει στην Μυτιλιναίος και φθάνει το 12,01%, ενώ η NRG του ομίλου Motor Oil κατέχει το 1,61%, η VOLTERRA το 1,07% και η Μυτιληναίος το 0,95% .

Η ανάλυση της καταναλωθείσας ενέργειας ανά κατηγορία καταναλωτών στην Υψηλή Τάση δείχνει ότι η βιομηχανία κατέχει το 87,24%, τα βοηθητικά 5,5%, τα ορυχεία 2,95%, η άντληση 2,8%, οι σιδηρόδρομοι μόλις 0,84% και οι ΑΠΕ το 0,62%. Πολύ μεγάλη μείωση ως προς την καταναλωθείσα ενέργεια κατέγραψαν τα ορυχεία και οι σιδηρόδρομοι.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ΗΡΩΝ δραστηριοποιείται κυρίως στις ΑΠΕ και τη βιομηχανία όπως και η ELPEDISON, ενώ η WATT & VOLT της Μυτιληναίος μόνο στη βιομηχανία.

Από την αρχή του έτους το μερίδιο της ΔΕΗ σημειώνει πτωτική πορεία. Έτσι σε ότι αφορά τον αριθμό των πελατών από 62,21% τον Ιανουάριο, διαμορφώθηκε στο 57,81% τον Σεπτέμβριο. Σε ότι αφορά δε την καταναλωθείσα ενέργεια εκεί η ΔΕΗ από το 66,70% της αγοράς που κατείχε τον Ιανουάριο, έπεσε στο 48,12% τον Σεπτέμβριο. Αντιθέτως αυξητική είναι η πορεία του μεριδίου της ΗΡΩΝ, της NRG και της WATT & VOLT, ενώ σταθερά είναι τα μερίδια της ELPEDISON και της Μυτιληναίος.

www.worldenergynews.gr

Αρχειοθήκη ιστολογίου