Πρόγραμμα MED Διαγνωστικό / ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ DENTAL CARE / EYE CARE / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - www.genop.gr

Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023

ΔΕΗ: Γνωστοποίησε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού την εξαγορά του Κωτσόβολου

 

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Γνωστοποίηση για την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την ΔΕΗ του Κωτσόβολου

Γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, στις 4 Δεκεμβρίου, η συγκέντρωση που αφορά την απόκτηση από την ΔΕΗ αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρείας Dixons South - East Europe Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών ("Dixons South - East Europe"), κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 2(β) του Ν.3959/2011, μέσω της εξαγοράς από την πρώτη του συνόλου των μετοχών στη δεύτερη.

Αυτό γνωστοποίησε η Επιτροπή με δημόσια ανακοίνωσή της σχετική με τη συγκέντρωση (άρθρο 6 παρ. 6 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει).

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των συμμετεχουσών επιχειρήσεων έχουν ως ακολούθως:

(α) ΔΕΗ: παραγωγή, προμήθεια και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, εξόρυξη, παραγωγή, προμήθεια και πώληση ενεργειακών πρώτων υλών, παροχή υπηρεσιών και προϊόντων ηλεκτροκίνησης.

(β) Dixons South - East Europe: εμπόριο ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών.

Αρχειοθήκη ιστολογίου