Πρόγραμμα MED Διαγνωστικό / ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ DENTAL CARE / EYE CARE / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - www.genop.gr

Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023

Εγκρίθηκε από τη ΓΣ της ΔΕΗ η επέκταση των δραστηριοτήτων σε νέους τομείς και η πολιτική αποδοχών

 

Εγκρίθηκε από τη ΓΣ της ΔΕΗ η επέκταση των δραστηριοτήτων σε νέους τομείς και η πολιτική αποδοχών - Μετατρέπεται πλέον σε εταιρεία του ιδιωτικού τομέα

Εγκρίθηκε με ποσοστό άνω του 98% από τη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ σήμερα η τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού της, για την επέκταση του σκοπού και της Πολιτικής Αποδοχών.

Οι τροποποιήσεις στο καταστατικό αφορούν την επέκταση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης στις τηλεπικοινωνίες, την πληροφορική και τα ΣΔΙΤ, καθώς και τη στοχευμένη αναδιάρθρωση του οργανογράμματος της διοικητικής πυραμίδας.

Οι αλλαγές, όπως επισημάνθηκε κατά την εισήγηση στη γενική συνέλευση, που συνεδρίασε υπό την προεδρία του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της επιχείρησης, Γιώργου Στάσση, υποδηλώνουν την μετατροπή της ΔΕΗ από εταιρεία του Δημοσίου σε εταιρεία του ιδιωτικού τομέα, επικεφαλής πολυσχιδούς πολυεθνικού ομίλου που δραστηριοποιείται σε πολλές επιμέρους αγορές πέραν αυτών της ενέργειας. Παράλληλα, εξασφαλίζουν την συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί εταιρικής διακυβέρνησης.

Αναφορικά με την κατάργηση της θέσης εκπροσώπου των εργαζόμενων στο ΔΣ της επιχείρησης, ο κ. Στάσσης τόνισε ότι οι εκπρόσωποι των εργαζόμενων θα ενημερώνονται για κάθε θέμα που αφορά ή επηρεάζει ουσιωδώς τις εργασιακές σχέσεις.

Ειδικότερα, τέθηκαν προς έγκριση των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Τροποποίηση των άρθρων 3, 6, 9, 10, 11, 15, 15α, 18 και 18α του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε. και Κωδικοποίηση αυτού.

2. Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της ΔΕΗ Α.Ε.
3. Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

Στο σκοπό της εταιρείας προστέθηκαν τα άρθρα:

(3) η εμπορία, προμήθεια, και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, συναφών προϊόντων και υπηρεσιών και κάθε είδους προϊόντων και εξοπλισμού
τεχνολογίας, καθώς και η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών μελέτης, εφαρμογής, εγκατάστασης, διαχείρισης και χρηματοδότησης συστημάτων
θέρμανσης, ψύξης, και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε κτίρια και εγκαταστάσεις, και

(10) η ίδρυση ή συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών παροχής χρηματοπιστωτικών ή επενδυτικών υπηρεσιών.

Την ίδια στιγμή, δόθηκε πράσινο φως για τη διάρθρωση της διοίκησης της επιχείρησης, με τη δημιουργία θέσεων Ομιλικών Γενικών Διευθυντών, οι οποίοι υπάγονται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, με αρμοδιότητες που εκτείνονται, πέραν του εταιρικού πεδίου, και στην εποπτεία των αντίστοιχων τομέων στις θυγατρικές εταιρείες της ΔΕΗ. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα διορισμού Γενικών Διευθυντών, οι οποίοι υπάγονται σε Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή και σε Ομιλικούς Γενικούς Διευθυντές.

Πολιτική αποδοχών

Σε εφαρμογή των οριζομένων στις διατάξεις των ν. 4548/2018 και ν. 4706/2020, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, Αμοιβών και Προσλήψεων εισηγήθηκε προς το Δ.Σ. και προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών που ψηφίστηκε από την Γενική Συνέλευση της 14ης Δεκεμβρίου 2022.
Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, Αμοιβών και Προσλήψεων για τη διαμόρφωση της εισήγησής της, έλαβε υπόψη της, εκτός από τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις των προαναφερθέντων νόμων:
1. τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης και αμοιβών για αντίστοιχες με τη ΔΕΗ εταιρείες, βάσει των κατευθύνσεων εξωτερικών συμβούλων (KPMG, Mercer)
2. τη μελέτη εξειδικευμένου εξωτερικού συμβούλου (Egon Zender International) με αντικείμενο τον προσδιορισμό ενός εύλογου επιπέδου αμοιβών για τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με τη με αριθ. 86/20.11.2023 Απόφασή του, το ΔΣ της Εταιρείας αποφάσισε να εισηγηθεί προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14.12.2023, την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της ΔΕΗ Α.Ε. ως ακολούθως:
1. Εισαγωγή της αναβολής καταβολής (malus) και ανάκτησης αποδοχών (Clawback)
2. Αναπροσαρμογή των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του
3. Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. ως προς την εφαρμογή των Συστημάτων Αμοιβών

 

 https://energypress.gr/news/egkrithike-apo-ti-gs-tis-dei-i-epektasi-ton-drastiriotiton-se-neoys-tomeis-kai-i-politiki

Αρχειοθήκη ιστολογίου