Πρόγραμμα MED Διαγνωστικό / ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ DENTAL CARE / EYE CARE / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - www.genop.gr

Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023

Αποζημίωση και ρυθμιστικό πλαίσιο για τα μονάδες που διατηρεί στα πρώην μη διασυνδεδεμένα νησιά ζητάει η ΔΕΗ

energypress.gr

Αποζημίωση και ρυθμιστικό πλαίσιο για τα μονάδες που διατηρεί στα πρώην ΜΔΝ ζητάει η ΔΕΗ – Αναλυτικά οι εκκρεμότητες που υπάρχουν

Την εκκρεμότητα της αποζημίωσης για την διατήρηση των Αυτόνομων Σταθμών Παραγωγής σε κατάσταση εφεδρείας στα νησιά των Κυκλάδων που έχουν πλέον διασυνδεθεί με το ηπειρωτικό σύστημα επαναφέρει η ΔΕΗ σε επιστολή της προς την ΡΑΑΕΥ στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης του ΔΠΑ (Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης) του ΑΔΜΗΕ για την περίοδο 2024-2033.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ΔΕΗ στην επιστολή της, με τον Νόμο 4951/2022 θεσπίστηκε το καθεστώς παροχής της Εφεδρείας Δυναμικού Έκτακτων Αναγκών στα νησιά που διασυνδέονται με το ΕΣΜΗΕ και δεν αποτελούν πλέον ΜΔΝ. Ωστόσο, όπως σημειώνεται, το ρυθμιστικό πλαίσιο που θα διέπει την λειτουργία των ΑΣΠ σε συνθήκες διασύνδεσης των νησιωτικών συστημάτων με το ηπειρωτικό παραμένει ημιτελές.

Συγκεκριμένα, το ρυθμιστικό πλαίσιο καλείται να οριοθετήσει τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις παροχής εφεδρείας έκτακτων αναγκών.

Επιπλέον, όπως αναφέρει η επιστολή, χρειάζεται να προβλεφθεί η κάλυψη του πλήρους κόστους των θερμικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και να ολοκληρωθεί η διαμόρφωση και η σύναψη των σχετικών συμβάσεων με τον διαχειριστή για τα νησιά που διασυνδέονται ή που έχουν ήδη διασυνδεθεί.

Επιπρόσθετα, απαιτούνται νομοθετικές ρυθμίσεις για το ειδικό καθεστώς λειτουργίας των μονάδων αυτών όσον αφορά τις διαδικασίες, τις προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις για την έκδοση των αδειών λειτουργίας και των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).

Αρχειοθήκη ιστολογίου