Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021

1 εκατ. ευρώ στα ταμεία του ΔΕΔΔΗΕ από την εκποίηση άχρηστων υλικών στον Ασπρόπυργο

 

Γιάννα Παπαδημητρίου

Το ποσό του 1.064.471,58 ευρώ θα βάλει στο ταμείο του ο ΔΕΔΔΗΕ, μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για την εκποίηση άχρηστων υλικών στην αποθήκη του Ασπροπύργου και την τελική κατάταξη των παραδεκτών οικονομικών προσφορών που αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή του Διαχειριστή στην τελευταία της συνεδρίαση.

Ως προσωρινοί ανάδοχοι για την ανάθεση της εκποίησης αναδείχθηκαν οι εξής εταιρείες (ανά είδος εκποιούμενου υλικού):

-1.000 kgr συγκεντρικά καλώδια Cu: ΚΥΚΛΟΜΕΤΑΛ Α.Ε., έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 538.581,34 ευρώ 

-1.000 kgr συγκεντρικά καλώδια Al: ΒΙΟΚΑΛΩΔΙΑ ΕΠΕ, έναντι 248.517,48 ευρώ 

-123 kgr αγωγοί περιελίξεων εμαγιέ: ΚΥΚΛΟΜΕΤΑΛ Α.Ε., έναντι 181.323,58 ευρώ 

-535 kgr υπόγεια καλώδια AL XLPE: ΒΙΟΚΑΛΩΔΙΑ ΕΠΕ, έναντι 62.168,26 ευρώ 

-906 kg συρματόσχοινα παντός τύπου: ΒΙΟΚΑΛΩΔΙΑ ΕΠΕ, έναντι 15.169,97 ευρώ 

-943 kg μέταλλα Al με άλλα μέταλλα ή υλικά: ΚΥΚΛΟΜΕΤΑΛ Α.Ε., έναντι 11.235,97 ευρώ 

-902 kgr υποβρύχια καλώδια: ECORESET A.E., έναντι 5.974,80 ευρώ 

-560 kgr μετασχηματιστές μέτρησης Μέσης Τάσεως παντός τύπου: ΒΙΟΚΑΛΩΔΙΑ ΕΠΕ, έναντι 1.500,18 ευρώ.

Καμία προσφορά δεν υπεβλήθη για τις εκποιήσεις των 47 kg μετασχηματιστών μέτρησης Χαμηλής Τάσεως παντός τύπου και των 1.000 kg μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας παντός τύπου που επίσης περιλάμβανε ο διαγωνισμός, με αποτέλεσμα τη ματαίωσή τους.

 energypress.gr

Ενημέρωση, Πολιτική, Εργασιακά, Εθνικά Θέματα, Ιστορία, Ορθοδοξία, Πολιτισμός (www.ideognomi.gr)

Ενημέρωση, Πολιτική, Εργασιακά, Εθνικά Θέματα, Ιστορία, Ορθοδοξία, Πολιτισμός (www.ideognomi.gr)
«Προτιμώ τον θάνατον παρά να απατήσω λαόν εμπιστεύσαντα την τύχη του εις την αφοσίωσίν μου». (Ιωάννης Καποδίστριας)

Αρχειοθήκη ιστολογίου