Πρόγραμμα MED Διαγνωστικό / ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ DENTAL CARE / EYE CARE / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - www.genop.gr

Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023

Νέο σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης των υπηρεσιών πληροφορικής αποκτά η ΔΕΗ


Διαγωνισμό με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια της εγκατάστασης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και υποστήριξης/υλοποίησης υπηρεσιών και διαδικασιών ITSM & ESM, καθώς και σταδιακής μεταφοράς τεχνογνωσίας στο προσωπικό της ΔΕΗ έχει προκηρύξει η εταιρεία, με τη νέα προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών να είναι η 1η Αυγούστου. 

Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ServiceNow θα υποστηρίζει την ολοκληρωμένη διακυβέρνηση και διαχείριση του συνόλου των διαδικασιών πληροφορικής, κυρίως ΙΤ/ΙΟΤ/ΙΤ Asset & Configuration Management, Incident Management, Problem Management, Request Management και Enterprise Service Management (ESM) καθώς και των αντίστοιχων συμβουλευτικών υπηρεσιών, υλοποίησης και λειτουργιών. 

Για τον καθορισμό και τη λειτουργικότητα του αυτές οι δυνατότητες θα βασίζονται στα πιο πρόσφατα πρότυπα τεχνολογίας (π.χ. ITIL, Prince2, Agile). 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 4.489.207 ευρώ και η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογράψει η ΔΕΗ με τον ανάδοχο θα είναι τετραετής.

Αρχειοθήκη ιστολογίου