Πρόγραμμα MED Διαγνωστικό / ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ DENTAL CARE / EYE CARE / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - www.genop.gr

Κυριακή 16 Ιουλίου 2023

ΔΕΗ: Στο 5,55% το ποσοστό της Goldman Sachs

 

ΔΕΗ: Στο 5,55% το ποσοστό της Goldman Sachs

Η ΔΕΗ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με σχετική γνωστοποίηση που έλαβε στις 12.7.2023 από την Goldman Sachs Group, στις 10.7.2023 η εταιρεία κατείχε έμμεσα, μέσω ελεγχόμενων νομικών οντοτήτων (controlled entities):

(α) 20.578.828 δικαιώματα ψήφου (ή 5,39%) που ενσωματώνονται σε μετοχές σύμφωνα με το αρ.10 του ν. 3556/2007, από 19.018.785 (ή 4,98%) στις 24.03.2023

(β) 617.314 δικαιώματα ψήφου (ή 0,16%) που ενσωματώνονται σε χρηματοπιστωτικά μέσα (Securities Lending) σύμφωνα με το αρ.11 παρ. 1.α) του ν. 3556/2007, από 1.096.400 (ή 0,29%) στις 24.3.2023 και

(γ) 12.127 δικαιώματα ψήφου (ή 0,003%) που ενσωματώνονται σε χρηματοπιστωτικά μέσα (Swaps) με αντίστοιχη οικονομική επίπτωση σύμφωνα με το αρ.11 παρ. 1.β) του ν. 3556/2007, από 4.084 (ή 0,001%) στις 24.3.2023.

Ως εκ τούτου, η συνολική συμμετοχή της Goldman Sachs Group, Inc. στα δικαιώματα ψήφου της ΔΕΗ Α.Ε. (ήτοι, το άθροισμα των δικαιωμάτων ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές, των δικαιωμάτων ψήφου που προέρχονται από χρηματοπιστωτικά μέσα (Securities Lending) και των δικαιωμάτων ψήφου που προέρχονται από χρηματοπιστωτικά μέσα με αντίστοιχη οικονομική επίπτωση (Swaps)) διαμορφώθηκε στις 10.7.2023 σε 21.208.269 (ή 5,55%) από 20.119.269 (ή 5,27%) στις 24.3.2023.

Αρχειοθήκη ιστολογίου