Τετάρτη 12 Ιουλίου 2023

Ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο ενέργειας στη Σδούκου - Νομοθετικό έργο και διορισμό διοικήσεων φορέων "κρατάει" ο Σκυλακάκης


Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε η απόφαση με την οποία ορίζονται οι αρμοδιότητες της Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρας Σδούκου.

Την απόφαση υπέγραψαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρος Σκυλακάκης.

Τα τέσσερα άρθρα της απόφασης ορίζουν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που αναλαμβάνει η νέα Υφυπουργός Ενέργειας, καθώς και ποιες από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Υφυπουργό εξαιρούνται και παραμένουν στον Υπουργό.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 3 προβλέπει τα εξής: 

Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Υφυπουργό εξαιρούνται και παραμένουν στον Υπουργό:

α) Η νομοθετική πρωτοβουλία,

β) η αποδοχή γνωμοδοτήσεων και πρακτικών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

γ) η επιλογή και ο διορισμός των διοικήσεων των εποπτευόμενων φορέων, και

δ) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση, η μετάταξη και η τοποθέτηση του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών και των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την επιφύλαξη της περ. (ζ) του άρθρου 2.

Το εν λόγω ΦΕΚ περιλαμβάνει και την αντίστοιχη απόφαση για τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά.

Βρείτε ολόκληρη την απόφαση σε μορφή pdf στα «συνοδευτικά αρχεία».

Αρχειοθήκη ιστολογίου