Τρίτη 4 Ιουλίου 2023

ΔΕΗ: Στα 31 εκατ. ευρώ οι πληρωμές προς την κυβέρνηση για το 2022


Ο Όμιλος ΔΕΗ, σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 155 και 156 του ν. 4548/2018, ως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι λόγω της εξορυκτικής δραστηριότητας των ορυχείων λιγνίτη, κατέβαλε στην Ελληνική Κυβέρνηση μέσα στη χρήση που έληξε την 31.12.2022 ποσό ύψους € 31 εκατ.

Αναλυτικότερα οι πληρωμές έχουν ως εξής :

- Τέλος Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς ποσό ύψους € 30 εκατ.

- Αρχαιολογικές σωστικές ανασκαφές ποσό ύψους € 1 εκατ.

Αρχειοθήκη ιστολογίου