Πρόγραμμα MED Διαγνωστικό / ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ DENTAL CARE / EYE CARE / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - www.genop.gr

Τρίτη 4 Ιουλίου 2023

Πώς εξελίσσεται ο βιώσιμος μετασχηματισμός της ΔΕΗ

 

Πώς εξελίσσεται ο βιώσιμος μετασχηματισμός της ΔΕΗ

Με ανανεωμένη επιχειρηματική κουλτούρα και βασικό πυλώνα το ESG (περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης κριτήρια) απαντά στις προκλήσεις της πράσινης μετάβασης η ΔΕΗ. Κατά το πρότυπο άλλων μεγάλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η ΔΕΗ έχει θέσει στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με βάση επιστημονικά κριτήρια, θεσπίζει εταιρικές

στρατηγικές για την ικανοποίηση των εσωτερικών και εξωτερικών κοινών δίνοντας έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα, τις συνθήκες εργασίας, και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσης μιλώντας στην Τακτική Γενική Συνέλευση, ο μετασχηματισμός της ΔΕΗ είναι σε πλήρη εξέλιξη και «ο δρόμος μπροστά είναι πράσινος, ψηφιακός και πελατοκεντρικός», όπως χαρακτηριστικά δήλωσε.

«Παραμένουμε προσηλωμένοι στο όραμά μας να μετατρέψουμε τη ΔΕΗ σε μια περιβαλλοντικά βιώσιμη εταιρεία ενέργειας και προς αυτή την κατεύθυνση δεσμευτήκαμε το 2022 για τον καθορισμό βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, βάσει του προτύπου καθαρών μηδενικών εκπομπών (Net-Zero) του SBTi, σύμφωνα με τον ρυθμό και στην κλίμακα που απαιτεί η κλιματική επιστήμη», επεσήμανε ο κ. Στάσης και πρόσθεσε ότι η εταιρεία ακολουθεί μια πελατοκεντρική προσέγγιση.

«Οι επιδόσεις μας στην Εμπορία βελτιώνονται συνεχώς και η δουλειά που έχουμε κάνει στην ανανέωση του χαρτοφυλακίου των προϊόντων μας, με την εισαγωγή νέων προϊόντων, καθώς και η διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες μας, οδήγησαν στην αύξηση των πωλήσεων και την μείωση του ρυθμού απώλειας πελατών.

Η στρατηγική μας βασίζεται στην αύξηση της αξίας τόσο για τους πελάτες όσο και για τη ΔΕΗ, και παράγει ήδη αποτελέσματα με την υιοθέτηση υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και τον αποτελεσματικό έλεγχο της μετακίνησης πελατών υψηλής αξίας.

Η εμπειρία των πελατών μας παραμένει στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας και οι δείκτες απόδοσης που παρακολουθούμε σε φυσικά και ψηφιακά κανάλια συνεχίζουν να βελτιώνονται. Αποτελούμε ουσιαστικά μια νέα επιχείρηση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, κάτι που αναγνωρίζεται από τους πελάτες μας οι οποίοι μας ανταμείβουν με την αφοσίωσή τους», είπε.

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στα θέματα του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Διακυβέρνησης, γνωστά και ως ESG διατρέχουν όλο το επιχειρηματικό πλάνο της εταιρείας και αυτό αποτυπώνεται σε δράσεις που είτε προηγήθηκαν είτε έπονται.

Πιο αναλυτικά, εντός του 2022, η ΔΕΗ ανταποκρίθηκε στην πρόκληση του Science Based Targets initiative (γνωστού ως SBTi) για τον καθορισμό βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, προκειμένου αυτοί οι στόχοι να αξιολογηθούν με βάση τα επιστημονικά κριτήρια του προτύπου Net-Zero του SBTi. Η εταιρεία είναι σε διαδικασία διαμόρφωσης αυτών των στόχων τους οποίους και θα υποβάλλει στο SBTi τους επόμενους μήνες.

Από τον Μάιο του 2022 η ΔΕΗ είναι επίσημα υποστηρικτής του πλαισίου TCFD (συστάσεις που προτείνουν την εθελοντική δημοσιοποίηση αναλυτικών πληροφοριών για τη διαχείριση της κλιματικής αλλαγής για σταδιακή ευθυγράμμιση με τις αρχές του), μια προσπάθεια που έχειξεκινήσει εδώ και περίπου 2 χρόνια με την ανάπτυξη και την σταδιακή υλοποίηση σχετικού σχεδίου δράσης.

Στο ίδιο πλαίσιο, έχει δεσμευθεί στις αρχές του UN Global Compact προκειμένου να τις ενσωματώσει στην στρατηγική, την κουλτούρα και τις λειτουργίες της με βάση 4 βασικούς πυλώνες: ανθρώπινα δικαιώματα, συνθήκες εργασίας, περιβάλλον και καταπολέμηση της διαφθοράς.

Τέλος, η ΔΕΗ συμμετέχει σε διάφορες πρωτοβουλίες όπως η πρωτοβουλία “Make it Mandatory” του Business For Nature, της μεγαλύτερης παγκόσμιας κίνησης για την προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας ενώ έχει υιοθετήσεις τις Αρχές του Women’s Empowerment Principles για την Ενδυνάμωση των Γυναικών που δημιουργήθηκαν από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και ανταποκριθήκαμε στο ερωτηματολόγιο του CDP για την Κλιματική Αλλαγή.

www.insider.gr

Αρχειοθήκη ιστολογίου