Παρασκευή 28 Ιουλίου 2023

ΔΕΗ: Κοντά στο 3% του μετοχικού κεφαλαίου το ποσοστό των ιδίων μετοχών

 

ν

ΔΕΗ: Κοντά στο 3% του μετοχικού κεφαλαίου το ποσοστό των ιδίων μετοχών

Στο 2,96% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, έφτασε το ποσοστό των ιδίων μετοχών της. Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία:

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία (η «ΔΕΗ»), ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς μέχρι και 36.344.000 μετοχών εκδόσεώς της (οι «Ίδιες Μετοχές»), κατά το χρονικό διάστημα από 20.07.2023 μέχρι και 26.07.2023, αγόρασε μέσω συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών συνολικά 99.882 Ίδιες Μετοχές, ως εξής:

μετοχές δεη

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η ΔΕΗ κατέχει συνολικά 11.331.362 μετοχές εκδόσεώς της, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,9663 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.

Αρχειοθήκη ιστολογίου