«Στρώνει» το έδαφος η ΔΕΗ για την επόμενη ημέρα του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού (ΑΗΣ) Καρδιάς, έπειτα και από την οριστική παύση λειτουργίας των τεσσάρων μονάδων του εδώ και περίπου δυόμισι χρόνια, στο πλαίσιο του

προγράμματος απολιγνιτοποίησης. Μόλις χθες, εγκρίθηκε από την αρμόδια Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) η μελέτη αποκατάστασης τμήματος του χώρου των εγκαταστάσεων των τεσσάρων λιγνιτικών μονάδων (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV), συνολικής έκτασης 320 στρεμμάτων, δίνοντας το σήμα εκκίνησης για το γκρέμισμα του πρώτου λιγνιτικού σταθμού της χώρας, του ΑΗΣ Καρδιάς, στην Κοζάνη.

Η κατεδάφιση

Μάλιστα, σε έναν χρόνο από σήμερα, δηλαδή περίπου μισό αιώνα μετά την λειτουργία των δύο πρώτων μονάδων του, αναμένεται σύμφωνα με πηγές της ΔΕΗ, να μπουν οι πρώτες «μπουλντόζες» και να ξεκινήσει η κατεδάφιση και η αποξήλωση κτιριακών υποδομών. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι τέσσερις πύργοι ψύξης των μονάδων, οι τέσσερις καπνοδόχοι και οι τέσσερις ταινιόδρομοι λιγνίτη, τα λεβητοστάσια, υποσταθμοί λιγνίτη, τα τρία σιλό τέφρας των μονάδων III και ΙV, αποθήκες αυλής και σιλό λιγνίτη και πολλές άλλες υποδομές.

Οι διαγωνισμοί

Θα προηγηθούν δύο διαγωνισμοί για τη μελέτη που θα θέσει τις προδιαγραφές του έργου και την επιλογή του αναδόχου που θα αναλάβει την κατεδάφιση. Το σχέδιο της επιχείρησης – το οποίο κρατά ως …επτασφράγιστο μυστικό – περιλαμβάνει τη δημιουργία στην έκταση που σήμερα καταλαμβάνουν οι τέσσερις λιγνιτικές μονάδες ενός hub καινοτόμου τεχνολογίας.

Αποθήκευση με πυκνωτές

Μια από τις καινοτομίες που θα εφαρμοστούν είναι η μετατροπή των γεννητριών των μονάδων «Καρδιά ΙΙΙ» και «Καρδιά IV» σε σύγχρονους πυκνωτές προκειμένου να προσφέρουν υπηρεσίες στο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ρύθμιση ισχύος και τάσεως, αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας). Πρόκειται για μια μορφή αποθήκευσης ενέργειας, απαραίτητη για τη στήριξη του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας από τα προβλήματα των υπερτάσεων που έχουν αρχίσει να εμφανίζονται από την υψηλή διείσδυση των ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας). Για την εγκατάστασή τους η ΔΕΗ έχει ήδη λάβει από τις αρχές Μαΐου περιβαλλοντικούς όρους ενώ, όπως αναφέρει στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» στέλεχος της επιχείρησης, έχει υποβάλλει σχετικό φάκελο στον ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) προκειμένου να λάβει όρους σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο.

Αποζημίωση

Ωστόσο, όπως αναφέρει η ίδια πηγή, θα πρέπει παράλληλα να ξεπεραστεί και ο «σκόπελος» της έλλειψης σχετικού ρυθμιστικού πλαισίου για την αποζημίωση της επιχείρησης. Άλλωστε οι σύγχρονοι πυκνωτές που θα εγκατασταθούν στην Καρδιά θα είναι οι πρώτοι της χώρας που θα παρέχουν κρίσιμες υπηρεσίες για την ευστάθεια του συστήματος. Πιθανώς θα διαμορφωθεί μια πρόταση από τον ΑΔΜΗΕ προς τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) για τη θέσπιση ενός νέου κανονιστικού πλαισίου σχετικά με τους πυκνωτές.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για τη μελέτη, την προμήθεια, την εγκατάσταση και τη λειτουργία του έργου, το οποίο θα τεθεί σε λειτουργία 15 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβαση με τον ανάδοχο. Οι γεννήτριες των Μονάδων ΙΙΙ και IV οι οποίες θα μετατραπούν σε σύγχρονους πυκνωτές, θα λειτουργούν καταναλώνοντας ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο, ενώ θα εγκατασταθούν τέσσερα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη έκτακτης ανάγκης καθώς και ένας βοηθητικός ατμολέβητας που καταναλώνουν πετρέλαιο ντίζελ.

Εντός της έκτασης του ΑΗΣ Καρδιάς βρίσκονται επίσης οι εγκαταστάσεις των λεβήτων και του αντλιοστασίου τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας. Μελλοντικά θα εγκατασταθεί και ο Σταθμός Συμπαραγωγής Hλεκτρισμού-Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ, εγκατεστημένης ισχύος 105,34 ΜW (μεγαβάτ) και θερμικής ισχύος τουλάχιστον 65 ΜWth (θερμικές μεγαβατώρες), λέβητες φυσικού αερίου και ένα νέο αντλιοστάσιο τηλεθέρμανσης καθώς και οι απαραίτητες υποδομές για τη σύνδεση του στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ). Όλες αυτές οι μονάδες είναι ήδη περιβαλλοντικά αδειοδοτημένες ή βρίσκονται σε στάδιο σχεδιασμού και θα αδειοδοτηθούν μελλοντικά.