Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023

Επιδότηση 100 εκατ. ευρώ φέρνει το ΥΠΕΝ για την ηλεκτρική ενέργεια της ενεργοβόρας βιομηχανίας

της Μαριάννας Τζάννε
Mε 100 εκατ. ευρώ υπολογίζεται ότι θα επιδοτηθούν οι ενεργοβόρες βιομηχανίες για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, υλοποιώντας τις κυβερνητικές δεσμεύσεις για τον μετριασμό του ενεργειακού κόστους.

Την σχετική ρύθμιση περιλαμβάνει νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που υποβλήθηκε χθες στην Βουλή, η εφαρμογή της οποίας θα εξειδικευτεί με υπουργική απόφαση.


Η σχετική ρύθμιση είχε τεθεί στο τραπέζι από την ελληνική βιομηχανία και στην πρόσφατη συνάντηση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Θεόδωρου Σκυλακάκη με εκπροσώπους του ΣΕΒ, κατά την οποία υπήρξαν οι σχετικές διαβεβαιώσεις για την διευθέτηση της εκκρεμότητας καθώς το μέτρο είχε εξαγγελθεί από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία.

Η επιδότηση καλύπτει την περίοδο από τον Απρίλιο του 2023 έως και το τέλος του έτους και εντάσσεται στο προσωρινό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ένωσης για την αντιμετώπιση της κρίσης (ΤCTF- Temporary Crisis Transition Framework). Παρά το γεγονός ότι η εκτίμηση του Γενικού Λογιστηρίου είναι ότι η δαπάνη του μέτρου είναι 100 εκ. στελέχη της βιομηχανίας κατεβάζουν τον πήχη, επικαλούμενοι το αυστηρό πλαίσιο της Κομισιόν για την χορήγηση της στήριξης που συνδέεται με την μείωση των λειτουργικών κερδών EBITDA κατά 40% κάτι που περιορίζει την δεξαμενή των δικαιούχων.

H ρύθμιση προβλέπει ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών καθορίζονται:

α) οι δικαιούχοι καταναλωτές,
β) το ύψος επιδότησης σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh),
γ) η διαδικασία, ο τρόπος, ο χρόνος χορήγησης και ο χρόνος εκκαθάρισης της επιδότησης,
δ) η περίοδος κατανάλωσης,
ε) ανώτατα και κατώτατα όρια καταναλώσεων,
στ) ανώτατα όρια επιδότησης ανά επιχείρηση,
ζ) η διαδικασία ελέγχου σώρευσης κρατικών ενισχύσεων και οι συναφείς με αυτές προϋποθέσεις, η διαδικασία ανάκτησης ενίσχυσης, εάν αυτό απαιτηθεί, και οι αρμόδιοι για τα ανωτέρω φορείς,
η) οι υποχρεώσεις των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και
θ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη χορήγηση της επιδότησης, λαμβάνοντας υπόψη οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, τις κατηγορίες πελατών, το είδος, το μέγεθος και το αντικείμενο δραστηριότητας και την ένταση ηλεκτρικής ενέργειας των επιχειρήσεων, καθώς και το είδος των τιμολογίων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Αγροτική χρήση

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ίδιο άρθρο του νόμου, προβλέπεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να χορηγείται η επιδότηση για το ρεύμα σε καταναλωτές με παροχές αγροτικής χρήσης, ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης και συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ξήρανσης αγροτικών προϊόντων, λαμβανομένου υπόψη του είδους των τιμολογίων προμήθειας.

Με την απόφαση αυτή καθορίζονται το ύψος επιδότησης σε ευρώ ανά MWh, η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος χορήγησής της, ο χρόνος εκκαθάρισης, ανώτατα και κατώτατα όρια καταναλώσεων, ανώτατα όρια επιδότησης, η διαδικασία ελέγχου σώρευσης κρατικών ενισχύσεων και οι συναφείς με αυτές προϋποθέσεις, η διαδικασία ανάκτησης ενίσχυσης, αν αυτό απαιτηθεί, οι αρμόδιοι για τα ανωτέρω φορείς, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη χορήγηση της επιδότησης, λαμβανομένου υπόψη του είδους των τιμολογίων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

 newmoney.gr

Αρχειοθήκη ιστολογίου