Πρόγραμμα MED Διαγνωστικό / ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ DENTAL CARE / EYE CARE / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - www.genop.gr

Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023

Προτείνουν το κίτρινο τιμολόγιο ως πιο οικονομικό από το πράσινο οι εταιρείες πρόμηθειας

energypress.gr

Προτείνουν το κίτρινο τιμολόγιο ως πιο οικονομικό από το πράσινο οι εταιρείες πρόμηθειας - Οι πρώτες επιστολές σε καταναλωτές

Ξεκίνησε από χθες η αποστολή των ενημερωτικών επιστολών για τα νέα τιμολόγια του ρεύματος από τις εταιρείες προμήθειας. Πρόκειται για την υποχρέωση που έχουν οι προμηθευτές να ενημερώσουν τους πελάτες τους για τα νέα τιμολόγια που θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου οπότε και λήγει το ισχύον προσωρινό καθεστώς που θεσπίστηκε λόγω της ενεργειακής κρίσης. Στις επιστολές που έχουν ήδη αρχίσει να φτάνουν σε πελάτες, πάντως, οι εταιρείες προχωρούν σε ορισμένες εξαιρετικά ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις κάνουν ακόμη και σύγκριση του ισχύοντος τιμολογίου με το νέο περίφημο πράσινο τιμολόγιο που θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από τις αρχές του νέου έτους. 

Όπως αναφέρει επιστολή που έφτασε χθες σε πελάτη ο προμηθευτής ενημερώνει με την επιστολή για τις αλλαγές που έχουν επέλθει: “Με την παρούσα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η .... (εταιρεία)., ως Προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας, υποχρεούται βάσει του Άρθρου 17 του Ν. 5066/2023 (ΦΕΚ Α΄ 188) για την υπαγωγή της παροχής σας -για κατανάλωση από την 1η Ιανουαρίου 2024- στο Ειδικό Τιμολόγιο, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της συμμόρφωσης της Εταιρείας μας με τις αναγκαστικού δικαίου ρυθμίσεις του Άρθρου 138Α του Ν. 4951/2022. Η υπαγωγή σας στο Ειδικό Τιμολόγιο θα γίνει μέσω της ένταξής σας στο Εμπορικό Πρόγραμμα “...” (πράσινο τιμολόγιο της συγκεκριμένης εταιρείας). Ωστόσο ο νόμος σας δίνει τη δυνατότητα να δηλώσετε την αντίρρησή σας ως προς την υποχρεωτική υπαγωγή σας στο Εμπορικό Πρόγραμμα “... ” (πράσινο τιμολόγιο) και να παραμείνετε στο υφιστάμενο Εμπορικό Πρόγραμμα «...» (κίτρινο τιμολόγιο της συγκεκριμένης εταιρείας).”

Το ενδιαφέρον με την συγκεκριμένη επιστολή είναι ότι ο προμηθευτής έχει προχωρήσει σε σύγκριση των δύο τιμολογίων του πράσινου και του κίτρινου, που μπορεί να επιλέξει ο πελάτης. Όπως αναφέρει η επιστολή: “Η Εταιρεία μας, προκειμένου να σας διευκολύνει στην απόφασή σας, προέβη στη σύγκριση των δύο Εμπορικών Προγραμμάτων υπολογίζοντας για το διάστημα ΙΑΝ. 2023 – ΟΚΤ. 2023 προηγούμενο έτος τη μέση Τελική Χρέωση Προμήθειας που θα προέκυπτε βάσει: (α) της Τελικής Τιμής Προμήθειας του Εμπορικού Προγράμματος «...» (πράσινο τιμολόγιο), σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους στην παρούσα Ειδικούς Όρους και (β) της Τελικής Χρέωσης Προμήθειας του «...» (κίτρινο τιμολόγιο), σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους στην παρούσα νέους τροποποιημένους Ειδικούς Όρους. Από τα αποτελέσματα της ως άνω σύγκρισης προκύπτει ότι με την παραμονή σας στο «... » (κίτρινο τιμολόγιο) , θα επωφελούσασταν για την εν λόγω χρονική περίοδο με περίπου 17.70% χαμηλότερη Τελική Χρέωση Προμήθειας.

Ουσιαστικά δηλαδή, η συγκεκριμένη εταιρεία προτρέπει εμμέσως τους πελάτες της να επιλέξουν το κίτρινο κυμαινόμενο τιμολόγιο, με δεδομένο ότι αυτό είναι οικονομικότερο σε σύγκριση με το νέο πράσινο τιμολόγιο.

Σημειώνεται ότι και οι θεσμικοί εκπρόσωποι των εταιρειών προμήθειας μέσω του συνδέσμου τους έχουν τοποθετηθεί για το θέμα των νέων τιμολογίων και έχουν ουσιαστικά προαναγγείλει ότι τα κυμαινόμενα κίτρινα τιμολόγια θα είναι πιο οικονομικά σε σύγκριση με τα πράσινα τιμολόγια που θεσπίστηκαν και έχουν κάποιες δικλείδες που δεν επιτρέπουν ακραίες διακυμάνσεις.

Αρχειοθήκη ιστολογίου