Πρόγραμμα MED Διαγνωστικό / ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ DENTAL CARE / EYE CARE / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - www.genop.gr

Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023

ΑΔΜΗΕ: Δύο σημαντικές αποφάσεις για εκπαιδευτικό κέντρο και προσλήψεις


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΔΜΗΕ (ΦΩΤΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ)

 Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι

Στη συνεδρίαση του στις 28/11/2023, το ΔΣ του ΑΔΜΗΕ έλαβε 2 πολύ σημαντικές αποφάσεις, που αφορούν στο μέλλον της εταιρείας και κατ’ επέκταση στο μέλλον των εργαζομένων της.

  1. Αποφασίστηκε η ίδρυση του δικού μας Εκπαιδευτικού Κέντρου, του «Εκπαιδευτικού Κέντρου ΑΔΜΗΕ», μέσω της σύστασης θυγατρικής εταιρείας. Ο ΑΔΜΗΕ, με αυτή την απόφαση – σταθμό, θα καθιερώσει έναν πυλώνα τεχνικής εκπαίδευσης στη χώρα και θα μπορέσει να μεταλαμπαδεύει με οργανωμένο και δομημένο τρόπο την  υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρία του σε νέους εργαζομένους, δημιουργώντας τη νέα γενιά τεχνικών του ΕΣΜΗΕ.

  1. Εγκρίθηκαν δύο προκηρύξεις για την πρόσληψη συνολικά 119 νέων συνάδελφων σε θέσεις και ειδικότητες που έχει άμεση ανάγκη η Εταιρεία. Μετά από πολλά χρόνια, θα καλωσορίσουμε συναδέλφους με συμβάσεις αορίστου χρόνου και εξυπακούεται πως μέσα στα επόμενα χρόνια θα πρέπει να γίνουν μαζικές προσλήψεις, προκειμένου να μπορέσει η Εταιρεία να υποστηρίξει την αναπτυξιακή της πορεία.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Εργαζόμαστε σε μια μεγάλη Εταιρεία που τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται ταχύτατα και υλοποιεί ένα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα, συμβάλλοντας τα μέγιστα στον ενεργειακό ανασχεδιασμό, αλλά και στην ανάπτυξη της χώρας. Για να μπορέσει όμως ο ΑΔΜΗΕ να επιτελέσει τον σημαντικό ρόλο του και να επιτύχει τους στόχους του, θα πρέπει να μπορεί να δίνει κίνητρα στους ανθρώπους του, σε αυτούς που τον βοήθησαν να φτάσει ως εδώ και σε αυτούς που θα τον βοηθήσουν να φτάσει ακόμα πιο ψηλά στο μέλλον. Θα πρέπει να αποτελεί ισότιμο «παίχτη» μεταξύ των εταιρειών του χώρου της Ενέργειας, να είναι ένας ελκυστικός εργοδότης, και όχι να υφίσταται περιορισμούς που του στερούν τη δυνατότητα να αμείβει με ανταγωνιστικούς όρους το προσωπικό και τα στελέχη του.

Για αυτούς τους λόγους θα πρέπει να γίνει προσπάθεια από όλους μας να εξαλειφθούν αυτοί οι άδικοι περιορισμοί, που αποτελούν τροχοπέδη στην ανοδική πορεία της Εταιρείας και εγκυμονούν κινδύνους για τα μεγάλα έργα που υλοποιούνται και σχεδιάζονται.

Αρχειοθήκη ιστολογίου