Πρόγραμμα MED Διαγνωστικό / ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ DENTAL CARE / EYE CARE / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - www.genop.gr

Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2024

Μετατόπιση Παροχής – Μετρητή Χαμηλής Τάσης (Χ.Τ).


Για τη μετατόπιση παροχής – μετρητή υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο σχετική αίτηση σε οποιοδήποτε γραφείο εξυπηρέτησης. Απαραίτητη είναι η συναίνεση του ιδιοκτήτη του ακινήτου, με σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86.
Προκειμένου να προωθηθεί το έργο για κατασκευή, απαιτούνται τα ακόλουθα:

  1. Καταβολή της οικονομικής επιβάρυνσης, που αντιστοιχεί στη δαπάνη μετατόπισης της παροχής- μετρητή
  2. Κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης αδειούχου ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη(ΥΔΕ)/πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο αρμόδιο γραφείο εξυπηρέτησης.

deddie.gr

Αρχειοθήκη ιστολογίου