Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024

Κίνδυνος μπλακ άουτ: Έκτακτο σχέδιο ΔΕΗ για διακοπές ρεύματος


Σε νέες παρεμβάσεις προχωρά η κυβέρνηση προκειμένου να αποφύγει το ενδεχόμενο διακοπής ρεύματος στα νησιά. Το σχέδιο για την αποφυγή μπλακ άουτ καλείται να εφαρμόσει η ΔΕΗ μαζί με τον ΔΕΔΔΗΕ και τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ).

Το ενδεχόμενο σοβαρό πρόβλημα ηλεκτροδότησης των μη διασυνδεδεμένων νησιών (δεν ηλεκτροδοτούνται από το ηπειρωτικό σύστημα και διαθέτουν αυτόνομους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και δίκτυα διανομής ρεύματος) εντοπίζεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς αυξάνεται η ζήτηση ηλεκτρικού ρεύματος λόγω του τουρισμού.

Οι σχετικές διατάξεις περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 46 αναφέρεται, μεταξύ άλλων:

«Για τη διασφάλιση του απρόσκοπτου ενεργειακού εφοδιασμού των της διασύνδεση Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Μ.Δ.Ν.), κατά τη μεταβατική περίοδο από 1ης Μαρτίου 2024 έως την ολοκλήρωση της διασύνδεσής της, η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.), με απόφασή της, κατόπιν εισήγησης του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, χορηγεί άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικά καύσιμα σε παραγωγό που, κατά την 1η Μαρτίου 2024, έχει υφιστάμενους λειτουργούντες σταθμούς παραγωγής από συμβατικά καύσιμα στα Μ.Δ.Ν., για όση ισχύ καθορίσει η Ρ.Α.Α.Ε.Υ. ως αναγκαία, ώστε να καλυφτούν οι ανάγκες πρόσθετου δυναμικού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το δυναμικό που εγκαθίσταται στην περίπτωση αυτή μπορεί να αποτελεί είτε επέκταση του υφιστάμενου δυναμικού παραγωγής, είτε νέο δυναμικό παραγωγής με συμβατικές μονάδες».

Σύμφωνα με την εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», η κυβέρνηση έχει στόχο να προστατεύσει και να ενισχύσει την επάρκεια, αποφεύγοντας πιθανά μπλακ άουτ. Ουσιαστικά, θα παρέχεται η δυνατότητα στους κατόχους άδειας ηλεκτροπαραγωγής στα μη διασυνδεδεμένα νησιά και την Κρήτη -δηλαδή στη ΔΕΗ- να λειτουργούν υφιστάμενες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με συμβατικά καύσιμα, ή να μεταφέρουν νέες.

Πιο αναλυτικά, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικά καύσιμα σε παραγωγό που, κατά την 1η Μαρτίου 2024, έχει υφιστάμενους λειτουργούντες σταθμούς παραγωγής από συμβατικά μέσα στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, για όση ισχύ καθορίσει η ΡΑΑΕΥ ως αναγκαία, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες πρόσθετου δυναμικού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, το δυναμικό που εγκαθίσταται στην περίπτωση αυτή μπορεί να αποτελεί είτε επέκταση του υφιστάμενου δυναμικού παραγωγής είτε νέο δυναμικό παραγωγής με συμβατικές μονάδες.

Οι νέες τιμές στα τιμολόγια ρεύματος Μαρτίου

Τον Μάρτιο, ενδέχεται να δούμε φθηνότερα τιμολόγια ρεύματος, καθώς η τιμή του φυσικού αερίου στον ολλανδικό κόμβο TTF παραμένει χαμηλή, κινούμενη κάτω από τα 25 ευρώ/μεγαβατώρα.

Αυτό αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση της χονδρεμπορικής τιμής ρεύματος στην ελληνική αγορά, η οποία διαμορφώνεται στα 75,55 ευρώ/MWh το Φεβρουάριο από τα 93 ευρώ/MWh τον Ιανουάριο.

Εκτιμάται ότι η τιμή αυτή θα συνεχίσει να μειώνεται, καθώς η χαμηλή τιμή του φυσικού αερίου στον TTF καθυστερεί να επιδράσει στην ελληνική αγορά με μία μηνιαία καθυστέρηση.

Ακόμη και με τα τρέχοντα δεδομένα, οι πάροχοι μπορούν να προσφέρουν σταθερά τιμολόγια ρεύματος για εξάμηνη διάρκεια στα 9 λεπτά ανά kWh και για δωδεκάμηνη διάρκεια στα 10-11 λεπτά ανά kWh.

Ευχάριστα νέα για όσους έχουν ΚΟΤ

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε ότι περισσότερα από 730.000 νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) θα λάβουν οικονομική στήριξη για τους λογαριασμούς ρεύματος για του μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο.

Συγκεκριμένα, η οικονομική στήριξη για τον Ιανουάριο ανέρχεται σε 26 ευρώ ανά μεγαβατώρα και για τον Φεβρουάριο σε 18 ευρώ ανά μεγαβατώρα καλύπτοντας έτσι το σύνολο της κατανάλωσης των δικαιούχων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με αυτές τις ενισχύσεις απορροφάται το 100% του αυξημένου κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος.

Η συνολική αξία της στήριξης στο ΚΟΤ υπερβαίνει τα 8,6 εκατομμύρια ευρώ και χορηγείται από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης.


Αρχειοθήκη ιστολογίου