Τετάρτη, 4 Απριλίου 2018

Η ΔΕΗ πάροχος της υπηρεσίας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας μέχρι το 2019

Η ΡΑΕ αποφάσισε τον ορισμό της εταιρείας «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.» με δ.τ. «ΔΕΗ Α.Ε» ως πάροχο της υπηρεσίας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας, από τις 23.3.2018 μέχρι τις 22.3.2019, με τους κάτωθι όρους σχετικά με τα προσφερόμενα τιμολόγια:
Η ΔΕΗ οφείλει να δημοσιεύει τα τιμολόγια που θα ισχύσουν για τη συγκεκριμένη κατηγορία πελατών ΧΤ (οικιακοί πελάτες, καθώς και μικρές επιχειρήσεις με ισχύ παροχής μέχρι και 25kVA), για την παροχή υπηρεσίας Προμήθειας Καθολικής Υπηρεσίας. 
Επίσης, αποφάσισε την έγκριση του ποσοστού προσαύξησης επί των τιμολογίων προμήθειας (ανταγωνιστικών χρεώσεων) της ΔΕΗ Α.Ε., ως Προμηθευτή
Καθολικής Υπηρεσίας, ως εξής: δώδεκα τοις εκατό (12%) επί των εν ισχύ τιμολογίων των συγκεκριμένων κατηγοριών πελατών ΧΤ της ΔΕΗ Α.Ε. (οικιακοί πελάτες, καθώς και μικρές επιχειρήσεις με ισχύ παροχής μέχρι και 25kVA). 
Τέλος, η ΡΑΕ αποφάσισε τη δημοσίευση, μέχρι την 30η Ιουνίου 2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον ορισμό παρόχου της υπηρεσίας Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας για χρονικό διάστημα που έπεται της 23ης Μαρτίου 2019, οπότε και λήγει η ισχύς της παρούσας απόφασης.
Δείτε αναλυτικά την απόφαση της ΡΑΕ εδώ.


 https://energypress.gr/news/i-dei-parohos-tis-ypiresias-promitheyti-katholikis-ypiresias-mehri-2019

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου