Πρόγραμμα MED Διαγνωστικό / ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ DENTAL CARE / EYE CARE / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - www.genop.gr

Τρίτη 5 Ιουλίου 2022

Από τις ΥΚΩ η αποζημίωση της ΔΕΗ για τις εφεδρείες στα νησιά – «Μεταφέρεται» η επιβάρυνση από τις χρεώσεις συστήματος

 energypress.gr/news/reuma

Κώστας Δεληγιάννης

Άλλαξε με νομοτεχνική βελτίωση η προέλευση της αποζημίωσης της ΔΕΗ για τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού των νησιών που διασυνδέονται στο σύστημα μεταφοράς, μέσω των τοπικών πετρελαϊκών ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών τους οποίους διαθέτει η επιχείρηση. 

Έτσι, η αποζημίωση αυτή «μεταφέρεται» πλέον στον Ειδικό Λογαριασμό ΥΚΩ (ΕΛΥΚΩ). Υπενθυμίζεται ότι στη σχετική ρύθμιση του νομοσχεδίου για την αδειοδοτική απλοποίηση νέων έργων ΑΠΕ, στην εκδοχή του σχεδίου νόμου είχε κατατεθεί στη Βουλή, προβλεπόταν ότι η αμοιβή της επιχείρησης θα προερχόταν από τις Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος. 

Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή της Βουλής, στην ακρόαση φορέων ο εκπρόσωπος του ΑΔΜΗΕ είχε εκφράσει διαφωνίες για την την αξιοποίηση των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος προς αυτή την κατεύθυνση. Αντίθεση στη σχετική πρόβλεψη είχε διατυπώσει και η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ), σε επιστολή της για το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ.

Η ΕΒΙΚΕΝ σημείωνε ότι αν και ορθώς προβλέπεται η σύναψη συμβάσεων Εφεδρείας Δυναμικού Εκτάκτων Αναγκών, για τη διασφάλιση του εφοδιασμού των διασυνδεδεμένων νησιών, το εν λόγω κόστος θα επιβαρύνει τους καταναλωτές μέσω των ΧΧΣ. Επομένως, είναι προφανές ότι αναμένεται αύξηση των ΧΧΣ αφενός λόγω του κόστους των επενδύσεων των έργων διασύνδεσης των νησιών, αφετέρου του κόστους διατήρησης θερμικών μονάδων ως εφεδρείες. Είναι επίσης γεγονός ότι ο λογαριασμός των ΥΚΩ είναι πλεονασματικός με πρόβλεψη το πλεόνασμα να καλύψει ανάγκες του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης. 

Υπενθυμίζεται ότι με την ίδια ρύθμιση προβλέπεται η αναδρομική απόδοση σχετικού ανταλλάγματος στη ΔΕΗ για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2004 και μέχρι την έναρξη ισχύος των συμβάσεων εφεδρείας που θα υπογραφούν. Το αντάλλαγμα θα καθορισθεί με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Οικονομικών, έπειτα από γνώμη της ΡΑΕ. 

Στην πρόσφατη γενική συνέλευση μετόχων της ΔΕΗ, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης, είχε αναφέρει την εν λόγω αποζημίωση ως ένα παράδειγμα πρόσθετων εσόδων, με τα οποία θα επιχειρηθεί να εξισορροπηθεί κάποιο μέρος από την έκτακτη εισφορά 90% που θα επιβληθεί από την πολιτεία στα «υπερέσοδα» των καθετοποιημένων Ομίλων, για το διάστημα από τον Σεπτέμβριο του 2021 έως και τον Ιούνιο του 2022.

Αρχειοθήκη ιστολογίου