Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022

Νέο σχέδιο για την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης από τον ΑΗΣ Σορώνης ετοιμάζει η ΔΕΗ


Γιάννα Παπαδημητρίου

Διαγωνισμό με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών για την αναθεώρηση και εφαρμογή σχεδίου αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης από τον ΑΗΣ Σορώνης στη Ρόδο έχει προκηρύξει η ΔΕΗ.

Πιο αναλυτικά, το έργο που θα αναλάβει ο ανάδοχος, συνίσταται στην έγκαιρη, άρτια, οικονομική και ασφαλή παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης. Ο ανάδοχος θα αναλάβει την επιτόπια θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα εξοπλισμού αντιρρύπανσης, τη διενέργεια άσκησης αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης, την αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών, καθώς και την αναθεώρηση του σχεδίου αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης.

Κάθε χρόνο, πριν την πρώτη εκπαίδευση, ο ανάδοχος υποχρεούται να επιθεωρεί και να επισκευάζει τον αντιρρυπαντικό εξοπλισμό του ΑΗΣ Σορώνης (π.χ. πλωτά φράγματα κ.α.), προκειμένου να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται τα όποια προβλήματα πριν την αντίστοιχη επιθεώρηση του Λιμεναρχείου Ρόδου, αλλά και -κυρίως- για να επιβεβαιώνεται ότι πράγματι ο αντιρρυπαντικός εξοπλισμός του σταθμού είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμος προς χρήση, εφόσον προκύψει ανάγκη.

Επίσης, κάθε χρόνο θα διεξάγονται 2 ασκήσεις προσομοίωσης αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης με χρήση τουλάχιστον 150 μέτρων πλωτών φραγμάτων, με την απαραίτητη αγκυροβόλησή τους, υπό την επίβλεψη των εμπλεκόμενων οικείων αρχών.

Το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτου περιστατικού ρύπανσης από πετρελαιοειδή και άλλες επιβλαβείς ουσίες που θα εκπονήσει ο ανάδοχος, θα περιλαμβάνει τα δεδομένα από την εκπαίδευσης της ομάδας αντιρρύπανσης και την επιθεώρηση του εξοπλισμού και θα πρέπει να εγκριθεί γραπτώς από το Λιμεναρχείο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της ΔΕΗ, ανέρχεται σε 10.000 ευρώ και η σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ της ΔΕΗ και του αναδόχου θα είναι διετούς διάρκειας.

 energypress.gr

Αρχειοθήκη ιστολογίου