Πρόγραμμα MED Διαγνωστικό / ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ DENTAL CARE / EYE CARE / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - www.genop.gr

Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022

Όλα έτοιμα για την επιλογή του νέου Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου ηλεκτρικής ενέργειας

 

Γιάννα Παπαδημητρίου

Τη διαδικασία, τους όρους και τα κριτήρια επιλογής με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων Προμηθευτών για τις υπηρεσίες Τελευταίου Καταφυγίου Ηλεκτρικής Ενέργειας για περίοδο δύο ετών από την 29.09.2022 καθόρισε η ΡΑΕ. 

Η ΡΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη τη μετεξέλιξη των ενεργειακών αγορών και ιδίως τον εντεινόμενο ανταγωνισμό στη λιανική αγορά, κρίνεται σκόπιμο να ορισθεί η χρονική περίοδος της παροχής της εν λόγω υπηρεσίας κοινής ωφέλειας σε 2 έτη, 

Υπενθυμίζεται ότι ως Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου Ηλεκτρικής Ενέργειας για την περίοδο 29/9/2020 – 28/09/2022 είχε οριστεί η ELPEDISON.

Η θέσπιση της Υπηρεσίας Τελευταίου Καταφυγίου στο ν. 4001/2011 είχε στόχο τη διασφάλιση του δικαιώματος των πελατών για σταθερή και αδιάλειπτη προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και αποφυγή διακοπής παροχής λόγω υπαιτιότητας του προμηθευτή τους 

Ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούται να προμηθεύει Πελάτες, οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται από προμηθευτή, λόγω υπαιτιότητας του μέχρι πρότινος προμηθευτή τους ή εν γένει λόγω γεγονότων που εμπίπτουν στη σφαίρα επιρροής του μέχρι πρότινος προμηθευτή τους, προσωρινά και για μέγιστο χρονικό διάστημα 3 μηνών, προκειμένου να δοθεί κατάλληλος χρόνος στους πελάτες να διαπραγματευθούν νέα σύμβαση με προμηθευτή της επιλογής τους. 

Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ορίζει ότι η επιλογή των προμηθευτών που θα παρέχουν τις υπηρεσίες Τελευταίου Καταφυγίου (συνιστούν «Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας» κατά την έννοια του άρθρου 55 του ν. 4001/2011) για την ηλεκτρική ενέργεια γίνεται με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Κατόπιν της επιλογής του Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου από τη ΡΑΕ,  ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται να του παρέχει τα στοιχεία των μετρητών των πελατών που υπάγονται σε αυτό το καθεστώς σε εύλογο χρόνο, προκειμένου να διευκολύνει την ήπια μετάβαση τους προς αυτόν.

Δείτε εδώ τη διαδικασία που όρισε η ΡΑΕ για την επιλογή Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Ηλεκτρικής Ενέργειας για την διετία που ξεκινά στις 29/9/2022. 

 

 https://energypress.gr/news/ola-etoima-gia-tin-epilogi-toy-neoy-promitheyti-teleytaioy-katafygioy-ilektrikis-energeias-i

Αρχειοθήκη ιστολογίου