Πρόγραμμα MED Διαγνωστικό / ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ DENTAL CARE / EYE CARE / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - www.genop.gr

Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022

Η ΔΕΗ με τη συνεργασία της Microsoft και της WITSIDE καινοτομεί και επιταχύνει τον ψηφιακό της μετασχηματισμό


Ένα σημαντικό βήμα στο ταξίδι του ψηφιακού της μετασχηματισμού πραγματοποίησε η ΔΕΗ, ολοκληρώνοντας το έργο αυτοματοποίησης μεταφοράς δεδομένων, από τα πηγαία συστήματα της εταιρίας στο Cloud, με αξιοποίηση τεχνολογιών της Microsoft και την υποστήριξη της WITSIDE.

Με την ολοκλήρωση του έργου, η ΔΕΗ απελευθερώνει εκπληκτικές δυνατότητες για τις επιχειρησιακές διευθύνσεις και τους εργαζόμενους της, καθώς τους προσφέρει, σε πραγματικό χρόνο, απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλο το εύρος των δεδομένων της εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο επιταχύνει την ανάπτυξη λύσεων που συμβάλλουν στην αλλαγή της εταιρικής κουλτούρας με τον εκδημοκρατισμό των δεδομένων, την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας, την ανάπτυξη της καινοτομίας, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους πελάτες και συνεργάτες της εταιρείας.

Ο κ. Κωνσταντίνος Ζαγαλίκης, Group Chief Technology & Information Officer της ΔΕΗ, δήλωσε: «Η ΔΕΗ θέτει υψηλούς στόχους και καινοτομεί στην υλοποίηση του ψηφιακού της μετασχηματισμού. Στο ταξίδι αυτό είμαστε χαρούμενοι να έχουμε συνεργάτες που αφουγκράζονται τις επιθυμίες μας και υλοποιούν το όραμά μας. Στο συγκεκριμένο έργο θέσαμε ένα σχεδόν ‘αδύνατο’ στόχο με χρονικούς και τεχνολογικούς περιορισμούς που ξεπεραστήκαν και απέδειξαν την ικανότητα του οργανισμού να πρωτοστατεί στον χώρο των δεδομένων. Η συνέχεια θα είναι εξίσου δυναμική, αναβαθμίζοντας την εμπειρία πελάτη και συμβάλλοντας στην βελτίωση της επιχειρησιακής λειτουργίας του οργανισμού». 

Η κα Γιάννα Ανδρονοπούλου, Sales Director, Enterprise Segment της Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, δήλωσε σχετικά:

«Οι τεχνολογίες  προηγμένης ανάλυσης δεδομένων αλλάζουν ραγδαία τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και σήμερα δεν υπάρχει ούτε μία εταιρεία που να μην αξιολογεί πώς να τις χρησιμοποιήσει με ασφάλεια, ταχύτητα και απλότητα. Στη  Microsoft, εστιάζουμε στο να διευκολύνουμε τους πελάτες μας να υιοθετήσουν τεχνολογίες προηγμένης ανάλυσης δεδομένων, διασφαλίζοντας ότι τα στελέχη που είναι υπεύθυνα για την λήψη αποφάσεων, βασίζονται σε βέλτιστα αναλυμένες και απεικονισμένες πληροφορίες, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων για τις λειτουργίες τους ή για την ανάπτυξη των νέων προϊόντων και υπηρεσιών τους. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που η ΔΕΗ δεσμεύεται να γίνει ένας οργανισμός που λειτουργεί με γνώμονα τα δεδομένα (data driven organization), μέσω της συνεργασίας με τη WITSIDE, και ιδιαίτερα περήφανοι για την ταχύτητα που τα δεδομένα από το SAP IS/U διατέθηκαν στο Azure Data Lake. Ανυπομονώ να δω τον αντίκτυπο που θα έχει αυτή η σημαντική εξέλιξη στην εμπειρία των πελατών της ΔΕΗ, στη βελτιστοποίηση του λειτουργικού μοντέλου του οργανισμού καθώς και στη συνολική ψηφιακή μετάβαση που πραγματοποιεί η εταιρεία».

Για την υλοποίηση του έργου αξιοποιήθηκαν καινοτόμες τεχνολογίες της πλατφόρμας Qlik Data Integration και εφαρμόστηκαν πρωτοποριακές τεχνικές που συνέβαλαν στην ταχύτατη υλοποίηση του έργου με το ελάχιστο κόστος.

Το έργο περιλαμβάνει τη μεταφορά και ενοποίηση των δεδομένων χωρίς τη χρήση κώδικα, από τα πηγαία συστήματα της εταιρίας (SAP ISU – ERP, EBIL, κ.α.) στο Microsoft Azure Data Lake και εν συνεχεία στο Databricks Delta Lake της επιχείρησης. Το έργο πραγματοποιήθηκε από τη WITSIDE, συνεργάτη της Microsoft και αντιπρόσωπο της Qlik στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα και τα Δυτικά Βαλκάνια,  με την αμέριστη υποστήριξη της ΔΕΗ και της Microsoft.

Ο κ. Χρήστος Παπαδόπουλος, CEO της WITSIDE, δήλωσε σχετικά: «Όταν η ΔΕΗ, με την οποία συνεργαζόμαστε χρόνια, μας ζήτησε να ενσωματώσουμε, σε πραγματικό χρόνο, δεδομένα από τα παραγωγικά της συστήματα στο Cloud, αποδεχτήκαμε την πρόκληση και σε λιγότερο από ένα μήνα, παραδώσαμε το πιλοτικό έργο που συμφωνήσαμε. Το επόμενο βήμα ήταν ακόμα πιο εντυπωσιακό. Δύο μήνες μετά την ολοκλήρωση του πιλοτικού, ενσωματώσαμε τα δεδομένα από το SAP ISU και το SAP ERP στο MS Azure και ξεκινήσαμε τον συγχρονισμό τους σε πραγματικό χρόνο. Το έργο προχώρησε με την ενσωμάτωση νέων πηγών. Η ΔΕΗ έγινε έτσι η πρώτη εταιρεία κοινής ωφέλειας στην Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη που προσφέρει τη δυνατότητα στις επιχειρησιακές της μονάδες να αξιοποιούν άμεσα τον πλούτο των δεδομένων τους και είμαστε περήφανοι γι’ αυτό».

Αρχειοθήκη ιστολογίου