Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022

ΡΑΕ: Κι επίσημα σε ισχύ τα νέα ενιαία έντυπα των λογαριασμών ρεύματος – Οι προθεσμίες για τους παρόχους

energypress.gr

Κωνσταντίνος Φιλίππου

Την απόφαση για την εφαρμογή των νέων εντύπων λογαριασμών και των εγγράφων αιτήσεων προσφοράς προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας δημοσίευσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Πρόκειται για τροποποιημένη απόφαση και με βάση τα όσα προκύπτουν από τις 75 σελίδες της οι αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο κείμενο έχουν να κάνουν με τις προθεσμίες προσαρμογής των προμηθευτών καθώς και με τη μορφή των εγγράφων.

Υπενθυμίζεται πως η απόφαση της ΡΑΕ δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα για τους προμηθευτές, οι οποίοι όμως, όπως έγραψε στις 31 Μαίου το energypress, ήδη προχωρούν στην υιοθέτηση των αλλαγών.

Η Αρχή επιδιώκει να καταστήσει υποχρεωτικά τα πρότυπα των λογαριασμών σε όλους τους παρόχους παρέχοντας ως κίνητρο τις «θετικές αναφορές» της στην ιστοσελίδα της για όσους υιοθετούν την απόφαση.

Έτσι καθιστά γνωστές τις ακόλουθες προθεσμίες:

·       Τη δημοσίευση από τη ΡΑΕ στις 30 Ιουνίου 2022 της πρώτης «Θετικής Αναφοράς» των Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχουν υιοθετήσει το θεσπιζόμενο πρότυπο έγγραφο «Αίτηση Προσφοράς Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ΧΤ» και το έχουν αναρτήσει στον ιστότοπό τους.

·       Τη δημοσίευση από τη ΡΑΕ στις 31 Ιουλίου 2022 της πρώτης «Θετικής Αναφοράς» των Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχουν υιοθετήσει το θεσπιζόμενο υπόδειγμα «Λογαριασμού Κατανάλωσης ΧΤ», κατόπιν επισκόπησης εκδοθέντων λογαριασμών που περιέχουν τιμολόγηση καταναλώσεων Ιουνίου 2022

Δηλαδή οι πάροχοι για να αποσπάσουν θετική αναφορά από τη ΡΑΕ θα πρέπει ουσιαστικά από την 1η Ιουνίου να έχουν υιοθετήσει την «Αίτηση Προσφοράς Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας Χαμηλής Τάσης» και από την 1η Ιουλίου το υπόδειγμα «Λογαριασμού Κατανάλωσης Χαμηλής Τάσης».

Όπως προκύπτει και από την επισυναπτόμενη απόφαση της ΡΑΕ στα ενιαία έντυπα για την αίτηση προσφοράς προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας παρέχεται αναλυτική πληροφόρηση για τους όρους της προτεινόμενης σύμβασης καθώς και παραδείγματα υπολογισμού των χρεώσεων.

Στους λογαριασμούς είναι διακριτές και με απλοποιημένο τρόπο τόσο οι χρεώσεις όσο και η ρήτρα αναπροσαρμογής καθώς και άλλα στοιχεία του προγράμματος ηλεκτρικής ενέργειας.

Επίσης μέσω των νέων εντύπων των λογαριασμών επιδιώκεται η κατηγοριοποίηση των χρεώσεων σε «Σταθερή Χρέωση», «Κυμαινόμενη Χρέωση Με Όριο Αυξομείωσης» και «Κυμαινόμενη Χρέωση Χωρίς Όριο Αυξομείωσης». 

Συνοδευτικά αρχεία

Αρχειοθήκη ιστολογίου