Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022

ΡΑΕ: Έλεγχος στους προμηθευτές για όλους τους λογαριασμούς, όλων των καταναλωτών ρεύματος για το πως χρέωσαν τις ρήτρες και «μοίρασαν» τις επιδοτήσεις

energypress.gr

Μιχάλης Μαστοράκης

Περιθώριο μέχρι το τέλος του μήνα έχει δώσει η ΡΑΕ στις εταιρείες προμήθειας, προκειμένου να καταθέσουν το σύνολο των στοιχείων που έχουν και αφορούν αναλυτικά τα δεδομένα των λογαριασμών που έστειλαν σε κάθε έναν από τους πελάτες τους, στο διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου 2021 έως και τέλος Μαϊου του 2022.

Σκοπός είναι να μελετήσει αν έχουν κάνει κανονικά τις χρεώσεις, αν τα ποσά που χρέωσαν για ρήτρες αναπροσαρμογής είναι σύμφωνα με τις συμβάσεις που έχουν υπογράψει με τους πελάτες τους καθώς και αν έχουν περάσει σωστά στους λογαριασμούς τις επιδοτήσεις που έχει δώσει η κυβέρνηση.

Ο Ρυθμιστής εκτιμά πως η πρωτοβουλία αυτή είναι απαραίτητη, ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στον κλάδο της λιανικής. Επίσης, η βάση δεδομένων που δημιουργείται για το σύνολο των ηλεκτροδοτούμενων καταναλωτών έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία στη δεδομένη συγκυρία, καθώς οι επιδοτήσεις θα συνεχιστούν, και συνεπώς η Αρχή θα μπορεί να  διασταυρώνει κατά πόσο οι προμηθευτές εφαρμόζουν σωστά τις επιδοτήσεις που παρέχει η πολιτεία, για την ελάφρυνση των καταναλωτών.

Η ΡΑΕ έχει ως πρόθεση τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας με την οποία θα μπορεί να παρακολουθεί τις εμπορικές πρακτικές κάθε παρόχου, αλλά και όλης της λιανικής αγοράς συνολικά. Γι' αυτό τον σκοπό, κάθε εταιρεία θα καταχωρίζει την πλατφόρμα μία μεγάλη γκάμα πληροφοριών – από τα οικονομικά της στοιχεία, και τα διαθέσιμα τιμολόγιά της, μέχρι τις εντολές αποκοπής που έχει δώσει και τα παράπονα που έχουν υποβάλει για αυτήν πελάτες της.

Από τα στοιχεία αυτά, θα παρακολουθείται με αυτοματοματοποιημένο τρόπο το «προφίλ» όλων των παροχών. Έτσι, για παράδειγμα από το report μίας εταιρείας θα μπορούν να εντοπιστούν τυχόν περιπτώσεις μη συμβατικών χρεώσεων που «μεταφράζονται» σε υπερβολικά υψηλό περιθώριο κέρδους.

Επίσης, θα υπάρχει η δυνατότητα να «έρθουν στο φως» τυχόν κρούσματα χρεώσεων κάτω από το κόστος, από κάποια εταιρεία που ενδεχομένως θα θελήσει με αυτό τον τρόπο να αυξήσει την πελατειακή της βάση.

Τρέχουν οι «ακροάσεις»

Παράλληλα "τρέχουν" από τη ΡΑΕ δύο διαδικασίες ελέγχου για 12 εταιρείες προμήθειας:

Η πρώτη αφορά το αν έχουν τηρήσει την υποχρέωση που έχουν να ειδοποιήσουν έγκαιρα τους καταναλωτές για αλλαγές στον τύπο τιμολογίου στις οποίες προχώρησαν. Για παράδειγμα όταν πέρασαν τη ρήτρα σε πελάτες που πλήρωναν μέχρι τότε τιμολόγια άλλου τύπου.

Η δεύτερη αφορά το αν έχουν διαφάνεια στα τιμολόγιά τους και κατά τη διαδικασία "πώλησης" των προγραμμάτων τους.

Οι δύο διαδικασίες ελέγχου διεξάγονται μέσα από την παρουσίαση στοιχείων που ζητά η Αρχή από τους προμηθευτές. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι εταιρείες προμήθειας έχουν ζητήσει αρκετές παρατάσεις στις προθεσμίες για την κατάθεση των στοιχείων, με αποτέεσμα το πόρισμα της Αρχής να πηγαίνει για Σεπτέμβριο.

Υπό έλεγχο τα οικονομικά των εταιρειών

Επιπρόσθετα, στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για την β’ φάση απλοποίησης της αδειοδότησης των ΑΠΕ που πρόσφατα κατατέθηκε στη Βουλή και βρίσκεται στη φάση της κοινοβουλευτικής επεξεργασίας υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη για την τήρηση των λογαριασμών από τις ενεργειακές εταιρείες, ώστε να αποφεύγονται διακρίσεις, διασταυρούμενες επιδοτήσεις ή στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Σύμφωνα με την σχετική διάταξη του νομοσχεδίου, η ΡΑΕ αποκτά δικαίωμα πρόσβασης στους λογαριασμούς των επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ δύναται να προβαίνει και σε έκτακτους ελέγχους, πέραν των καθιερωμένων. 

Αναλυτικά στο άρθρο 75 αναφέρεται το εξής:

4. Οι ελεγκτές των επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας ελέγχουν τους χωριστούς λογαριασμούς που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, όπως θα έπρατταν αν οι εν λόγω δραστηριότητες ασκούνταν από διαφορετικές επιχειρήσεις και υποβάλλουν στην οικεία γενική συνέλευση το πιστοποιητικό του ελέγχου τους. Ο έλεγχος αυτός συνίσταται, ιδίως, στην ορθή εφαρμογή των κανόνων κατανομής για το διαχωρισμό των λογαριασμών και στην τήρηση της υποχρέωσης κατά την παρ. 2, προς αποφυγή των διακρίσεων και των σταυροειδών επιδοτήσεων, μεταξύ των διαφόρων δραστηριοτήτων. Μετά την έγκριση τους από τη γενική συνέλευση, οι οικονομικές καταστάσεις μαζί με το πιστοποιητικό των ελεγκτών, σχετικά με τους χωριστούς λογαριασμούς, κοινοποιούνται στη ΡΑΕ. Η ΡΑΕ δύναται να προβαίνει σε έκτακτους ελέγχους για την τήρηση των υποχρεώσεων που καθορίζονται από το άρθρο αυτό και για τον σκοπό αυτό έχει δικαίωμα πρόσβασης στους λογαριασμούς των επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας.

Αρχειοθήκη ιστολογίου