Πρόγραμμα MED Διαγνωστικό / ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ DENTAL CARE / EYE CARE / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - www.genop.gr

Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022

Η παρέμβαση στην ελληνική αγορά ενέργειας αυξάνει τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους για τη ΔΕΗ


Οι επικείμενες νέες νομοθετικές εξελίξεις στην Ελλάδα τις επόμενες εβδομάδες θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στους παραγωγούς και τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα, εάν δεν εξισορροπηθούν με αντισταθμιστικά μέτρα, αναφέρει η Fitch Ratings.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνει έκθεση του οίκου, μια σειρά νέων πολιτικών πρωτοβουλιών προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της αύξησης των τιμών της ενέργειας θα μπορούσε να επιδεινώσει το χρηματοοικονομικό προφίλ  κυρίως της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), της υφιστάμενης εταιρείας κοινής ωφέλειας στην Ελλάδα, και τελικά να ασκήσει πίεση στις αξιολογήσεις της, στην περίπτωση που ισχύσουν για παρατεταμένο χρονικό διάστημα και δεν συνοδεύονται από αντισταθμιστικά μέτρα. Κάτι που όπως σημειώνει η Fitch ωστόσο, δεν αποτελεί την βασική της υπόθεση.

Σύμφωνα πάντως με τον οίκο, μία εφάπαξ εισφορά κατά 90% στα απροσδόκητα κέρδη των εταιρειών παραγωγής θα αυξήσει τη μόχλευση το 2022 για τη ΔΕΗ και, σε μικρότερο βαθμό, τη Mitylineos, παρόλο που δεν θα έχει επιπτώσεις αξιολόγησης και για τις δύο από μόνη της.

Επιπλέον, η κυβέρνηση θα μπορούσε να εγκρίνει μια υπουργική απόφαση η οποία θα εφαρμοστεί από την 1η Ιουλίου και θα διαρκέσει μέχρι τον Ιούνιο του 2023, που θα εφαρμόζει ανώτατο όριο τιμής για κάθε τεχνολογία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

"Αυτό στην πράξη θα αφαιρούσε κάθε ανοδική τάση στις προβλέψεις της εταιρείας και στις προβλέψεις μας από την άνθηση των τιμών της ενέργειας για τα επόμενα δύο χρόνια".

Ωστόσο, τονίζει ο οίκος, "συνεχίζουμε να διατηρούμε το βασικό μας σενάριο για συντηρητικές τιμές".

Οι πρόσθετες συνεχείς συζητήσεις για παρέμβαση στη στρατηγική τιμολόγησης λιανικής, για παράδειγμα με την αναστολή των ρήτρων αναπροσαρμογής των τιμών χονδρικής που ισχύουν από τον Αύγουστο του 2021, θα μπορούσε να βλάψει σοβαρά τα οικονομικά προφίλ των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας και την άποψη του οίκου αναφορικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο στην Ελλάδα εάν δεν συνοδεύεται από μέτρα για την εξουδετέρωση της παρέμβασης στην αγορά για τους παρόχους.

"Κατά την άποψή μας, η αρχή της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας να διατηρήσει έναν υγιή κλάδο κοινής ωφελείας, υποστηρίζει τις προσδοκίες μας ότι η κυβέρνηση θα εισάγει αντίμετρα για να ελαχιστοποιήσει τον αντίκτυπο για τις δύο επιχειρήσεις κοινής ωφελείας με επενδυτική βαθμίδα, εάν οι τρέχουσες συζητήσεις φτάσουν σε επίπεδο προσχεδίου νόμου.

www.capital.gr

  

Αρχειοθήκη ιστολογίου