Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022

Πέντε οι κατηγορίες των τιμολογίων ρεύματος που εισηγείται η ΡΑΕ

energypress.gr

Θοδωρής Παναγούλης

Ενδιαφέρουσες αλλαγές στις μέχρι σήμερα γνωστές προτάσεις της σχετικά με τη μορφή που θα πρέπει να έχουν τα τιμολόγια των παρόχων ρεύματος, περιλαμβάνει η απόφαση της Αρχής με τις κατευθυντήριες γραμμές που δίνει στους προμηθευτές.

Στην πράξη, πλέον έχουμε 5 κατηγορίες: σταθερά τιμολόγια, κυμαινόμενα τιμολόγια με ρήτρα αναπροσαρμογής χωρίς όριο διακύμανσης, κυμαινόμενα τιμολόγια με ρήτρα αναπροσαρμογής με όριο διακύμανσης, κυμαινόμενα τιμολόγια χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής χωρίς όριο διακύμανσης, και κυμαινόμενα τιμολόγια χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με όριο διακύμανσης. 

Στόχος της αλλαγής είναι να μπορέσουν να κατηγοριοποιηθούν κατ΄ αρχάς νέα τιμολόγια που έχουν εμφανισθεί στην αγορά, και στα οποία η ανταγωνιστική χρέωση ισούται με την ΤΕΑ με την οποία έκλεισε ο προηγούμενος μήνας, προσθέτοντας μία μικρή επιπλέον επιβάρυνση. Για αυτά τα προϊόντα, θα δημιουργούνταν σύγχυση αν χαρακτηρίζονταν με βάση τις υφιστάμενες τρεις κατηγορίες, καθώς είναι μεν κυμαινόμενα, ωστόσο έχουν διαφορετική δομή από όλα τα υπόλοιπα με μεταβαλλόμενες χρεώσεις (και τα οποία έχουν μία σταθερή χρέωση βάσης + μια αυξομειούμενη επιπλέον επιβάρυνση από τη ρήτρα αναπροσαρμογής). 

Επομένως, με τη νέα κατηγοριοποίηση αυτά τα καινούρια προϊόντα χαρακτηρίζονται σαν κυμαινόμενα τιμολόγια χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής (και χωρίς όριο διακύμανσης, αφού "ακολουθούν" την ΤΕΑ). Τα υπόλοιπα κυμαινόμενα τιμολόγια με σταθερή χρέωση βάσης, αντίθετα, χαρακτηρίζονται σαν κυμαινόμενα τιμολόγια με ρήτρα αναπροσαρμογής. 

Ενδιαφέρον έχει ωστόσο ότι, σύμφωνα με γνώστες της ηλεκτρικής αγοράς, οι  καινούριες κατηγορίες δημιουργούν το πλαίσιο για τον χαρακτηρισμό των υφιστάμενων τιμολογίων με ρήτρα, στην περίπτωση που τελικά το ΥΠΕΝ προκρίνει τη λύση αναστολής της ρήτρας με υπουργική απόφαση.

Σε αυτή την περίπτωση, θα υπάρχει ένα μόνο πεδίο ανταγωνιστικών χρεώσεων, το οποίο θα αυξομειώνεται με βάση την ΤΕΑ. Επομένως, τα υφιστάμενα κυμαινόμενα τιμολόγια με ρήτρα αναπροσαρμογής (και χωρίς όριο διακύμανσης) θα μεταβληθούν σε κυμαινόμενα τιμολόγια χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής (και πάλι χωρίς όριο διακύμανσης). 

Στην επικαιροποίηση, πάντως, της απόφασης για τα νέα template των λογαριασμών και των εντύπων προσυμβατικής ενημέρωσης, διατηρούνται οι τρεις κατηγορίες (σταθερά τιμολόγια, κυμαινόμενα τιμολόγια χωρίς όριο διακύμανσης και κυμαινόμενα τιμολόγια με όριο διακύμανσης). 

Την ίδια στιγμή, προστίθενται «ως διακριτές εκφάνσεις των δύο τύπων κυμαινόμενων τιμολογίων» όπως αναφέρεται στην απόφαση (δηλαδή σαν υποκατηγορίες των κυμαινόμενων) τα κυμαινόμενα τιμολόγια με ρήτρα αναπροσαρμογής και τα κυμαινόμενα τιμολόγια χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής. 

Σύμφωνα με τη ΡΑΕ, τα «κυμαινόμενα τιμολόγια χωρίς Ρήτρα Αναπροσαρμογής», αδιαφόρως αν περιέχουν ή όχι όριο διακύμανσης, διαμορφώνονται απευθείας και κατά κύριο λόγο βάσει ενός μεγέθους της χονδρεμπορικής αγοράς (συνηθέστατα της ΤΕΑ). Τα «κυμαινόμενα τιμολόγια με Ρήτρα Αναπροσαρμογής», αδιαφόρως αν περιέχουν ή όχι όριο διακύμανσης, περιλαμβάνουν μία χρέωση βάσης («Σταθερή Χρέωση Προμήθειας») και μία επιπρόσθετη χρέωση, η οποία ενεργοποιείται όταν το μέγεθος που διέπει τη ρήτρα αναπροσαρμογής διαμορφώνεται πέραν του καθορισμένου επιπέδου τιμών της περιοχής ασφαλείας. 

Αρχειοθήκη ιστολογίου